Palace-Poker Szombathely

                                                         Szombathely, Póker, Poker, Cash game, Versenyek

JÁTÉKOSVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Zöld szám:    80/205-352

JÁTÉKOSVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ:

TÁJÉKOZTATÓ A JÁTÉKOSVÉDELMI ESZKÖZÖK BEVEZETÉSÉRŐL

2016. január 1-jétől a szerencsejáték-szervezők a 18 év alattiak, bírósági korlátozás és jelentős önkorlátozás alatt állók fokozott védelme mellett olyan játékosvédelmi eszközöket biztosítanak a játékosoknak, amelyek játék közben is csökkenthetik a túlzásba vitt szerencsejáték káros hatásait.  
A szervezők a szerencsejáték szolgáltatás nyújtása, kereskedelmi kommunikációja, reklámozása során kötelesek felhívni a játékos figyelmét a túlzásba vitt szerencsejáték ártalmaira és a szenvedélybetegség kialakulásának veszélyeire. Tájékoztatni kell a játékost arról is, hogy a szervező játékaihoz kapcsolódóan a szerencsejáték káros hatásainak csökkentésére milyen önkorlátozó, önkizáró intézkedések – röviden: játékosvédelmi eszközök – állnak rendelkezésre. A játékosvédelmi eszközöket a részvételi szabályzatban részletesen be kell mutatni. 2015. november 11-től minden játékszervező köteles a honlapján és az értékesítő helyen, pénztárnál a játékosvédelmi zöld számot közzétenni. A játékosvédelmi zöld szám (80/205-352) az állami adóhatóság által üzemeltetett, a hét minden napján 0 és 24 óra között ingyenesen hívható telefonszám, amelyen a játékosok a játékosvédelmi intézkedésekkel kapcsolatos bejelentéseket, panaszokat, javaslatokat tehetnek.  
A játékszervezők honlapjukon hozzáférhetővé teszik a játékosvédelmi rendszer elemeivel, működésével kapcsolatos tájékoztatókat és a játéktérben, értékesítő helyen a tájékoztató nyomtatott változatát is biztosítják a játékosoknak. A tájékoztatók bemutatják a játékosvédelmi nyilvántartás működését, a jelentős önkorlátozó nyilatkozat tétel és a bírósági korlátozás menetét, valamint a játékfüggőséggel, kóros játékszenvedéllyel foglalkozó egészségügyi és szociális ellátóhelyek, civil szervezetek nevét és elérhetőségét is tartalmazzák.  
Kötelező, minimális játékosvédelmi eszközként 2016. január 1-től a játékkaszinókban biztosítani kell a játékos belépésének és/vagy a pénztárban vásárolt zseton napi vagy havi összegének korlátozását. A korlátozást a játékos választása szerint 3 hónap, 6 hónap, 1 év vagy 2 év időtartamra kell biztosítani.  
A kártyatermekben a szervező 2016. január 1-től a belépés és/vagy a pénztárban vásárolt zseton napi vagy havi összegének korlátozását és/vagy a készpénzes lebonyolítású kártyajátékok 500, illetve 1000 forintos küszöbértékénél, az egy játékos által beváltható összeg 100 ezer forintos küszöbértékénél, a versenyrendszerű lebonyolítású kártyajáték nevezési díjának 50 ezer forintos küszöbértékénél alacsonyabb küszöbértékeket biztosíthat a játékosoknak kötelező minimális játékosvédelmi intézkedésként. Az intézkedést 3 hónap, 6 hónap, 1 év vagy 2 év időtartamban kell biztosítani.  
A hagyományos sorsolásos és fogadási játékoknál (pl. lottó, Tippmix, lóversenyfogadási termékek) konkrét előírás az alkalmazandó játékosvédelmi eszközre nincs, de kötelező minimális intézkedésként a szervezőnek 2016. január 1-től a részvételi szabályzatban a játéknak és az értékesítés körülményeinek megfelelő játékosvédelmi intézkedést meg kell határoznia.  
A távszerencsejáték és online kaszinójáték szervezők a játékos részére 2016. január 1-től legalább az önkizárás intézkedést és önkorlátozó intézkedésként a játékosi egyenlegre teljesített befizetés maximális összegének, a tétként megtehető összeg maximumának, a veszteség maximális összegének, valamint a játékban való részvétel figyelmeztetés nélküli maximális időtartamának meghatározását, továbbá a játékban töltött időről figyelmeztető jelzés ismétlődő vagy folyamatos megjelenítését köteles biztosítani. A 180 nap alatti önkizárást nem lehet visszavonni, az ennél hosszabb időtartamú önkizárás 180 nap elteltével vonható vissza. Az önkorlátozó intézkedéseket a szervező legalább napi, heti vagy havi bontásban biztosítja a játékos részére.


KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK  
Kiadva a felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló 329/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés h) pontja alapján Nemzetgazdasági Minisztérium  


 Miért van szükség játékosvédelmi eszközökre?

A szerencsejáték szórakozási lehetőség. A túlzásba vitt szerencsejátéknak azonban súlyos következményei lehetnek: kóros játékfüggőség alakulhat ki, a betegség a játékost és családi, baráti kapcsolatait is tönkreteheti. A játékosvédelmi intézkedések elsősorban a szerencsejáték káros hatásainak csökkentésére, kiküszöbölésére szolgálnak. A játékosvédelmi intézkedések a kóros játékszenvedéllyel nem érintett játékosok részére is hasznosak lehetnek, mert segítenek a játékot rendes mederben tartani.
 Mikortól vehetem igénybe a játékosvédelmi eszközöket?

A szervezők játékosvédelmi eszközeiket 2016. január 1-től biztosítják a játékosoknak. Jelentős önkorlátozó nyilatkozatot szintén 2016. január 1-jétől lehet tenni, a játékosvédelmi nyilvántartást a személyazonosításhoz kötött játékok szervezői 2016. január 1-jétől kérdezhetik le. A 2016. január 1-től bevezetésre kerülő eszközökkel kapcsolatban a NAV játékosvédemli zöld száma is 2016. január 1-től hívható.  
 Szükség van orvos, pszichológus szakvéleményére a játékosvédelmi eszközök igénybevételéhez?

Nincs. A játékosvédelmi eszközöket a szerencsejáték szervezők valamennyi játékos részére feltétel nélkül és ingyenesen biztosítják. A játékosvédelmi eszköz igénybevételét nem kell indokolni.
 Honnan szerezhetek információt a szerencsejáték szervezőnél alkalmazott játékosvédelmi eszközökről?

A szervező közvetlenül tájékoztatja a játékosokat a saját játékosvédelmi eszközeiről a honlapján, a játéktérben és az értékesítőhelyeken. A részvételi szabályzatban a szervező a játékosvédelmi eszközöket részletesen bemutatja, ezért a részvételi szabályzatot is célszerű lehet tanulmányozni. Szükség esetén az állami adóhatóság is tájékoztatást ad a szervező játékosvédelmi eszközeiről.
 Játékkaszinóban és kártyateremben a szervezőnél is tehetek 2016-tól önkorlátozó nyilatkozatot. Mire szolgál ehhez képest a jelentős önkorlátozó nyilatkozat?

A szervezőnél tehető önkorlátozó nyilatkozat az adott szervezőnél korlátozza a belépést és időtartama maximum 2 év. Az állami adóhatósághoz benyújtható jelentős önkorlátozó nyilatkozattal a játékos valamennyi hazai játékkaszinóba vagy kártyaterembe korlátozza a belépését maximum 5 éves időtartamra.

 Mit jelent az ajánlott felelős játékszervezői minősítés?

2017. január 1-től a szervezők ajánlott felelős játékszervezői minősítést szerezhetnek. A minősítés a játékosok számára azt jelzi, hogy a szervező a felelős játékszervezés elvének megfelelően működik, a szerencsejáték káros hatásai csökkentése iránt elkötelezett, a játékosok részére a kötelező szint mellett további játékosvédelmi eszközöket is biztosít. A minősítés elnyeréséhez a feltételeknek évről-évre meg kell felelni. A minősítést a szervező a honlapján, a játéktérben, reklámjaiban a cégneve és logója mellett fel is tüntetheti. A szervezőnek a játékosvédelmi rendszer első évében – 2016-ban – a minimális és kötelező játékosvédelmi szintet szabályosan, jelentős bírságolás nélkül kell teljesítenie. Ezen felül a szervezőnek játékfüggőséggel, problémás játékkal foglalkozó egészségügyi, szociális szolgáltató, civil szervezet tevékenységének támogatására 2016-ban legalább 5 millió forint összegű forrást kell biztosítania vagy saját játékosvédelmi tevékenységébe az addiktológiai, játékosvédelmi, családsegítő szervezeteket közvetlenül be kell vonnia. E szakmai szervezetek közvetlen bevonására többféle módon is sor kerülhet. A szervező addiktológus szakemberek segítségével dolgozhatja ki a saját játékosvédelmi programját, minimum szintet meghaladó játékosvédelmi eszközeit. A szervező heti legalább 5 óra időtartamban biztosíthatja az addiktológiai, játékosvédelmi, családsegítő szervezetek jelenlétét a játékhelyeken információs pulttal, táblával. A nyitvatartási idő legalább 15%-ában személyes, online vagy telefonos formában a kóros játékfüggőség kezelésére, megelőzésére szakképzettséggel rendelkező személy – pszichiáter, pszichológus szakember – közvetlen és ingyenes elérését is biztosíthatja a játékosainak a szervező. A játékkaszinókban, kártyatermekben, lottózókban, online kaszinójáték, távszerencsejáték honlapok útján így a játékosok részére már 2016-ban elérhető lehet az addiktológus, játékosvédő és családsegítő szakemberek segítsége vagy az általuk kidolgozott, minimumszintet meghaladó játékosvédelmi eszköztár.

TÁJÉKOZTATÓ

A 18 ÉV ALATTIAKFOKOZOTT VÉDELMÉRŐL ÉS JÁTÉKTILALMÁRÓL

Magyarországona 18 év alattiak – a nem folyamatosan szervezett sorsolásos játék (tombola) kivételével– szerencsejátékban nem vehetnek részt. A 18 év alattiak fokozott védelmét ajátékszervezők egyrészt a játékosok életkorának ellenőrzésével, másrészt areklámokban, népszerűsítő anyagokban a 18 év alattiak játéktilalmárafigyelmeztető felhívásokkal biztosítják.

A szervezők a szerencsejátékszolgáltatás nyújtása, kereskedelmi kommunikációja, reklámozása során kötelesekfelhívni a játékosok figyelmét a 18 évalattiak játéktilalmára, a túlzásba vitt szerencsejáték ártalmaira és aszenvedélybetegség kialakulásának veszélyeire.

A személyazonosításhoz kötött játékok esetén a játékszervező – apénzmosás ellenes szabályok betartása érdekében – a játékost azonosítja és nyilvántartásbaveszi. A személyazonosításhoz kötött szerencsejátékok közé tartozik a játékkaszinó, a kártyaterem (pókerterem), atávszerencsejáték és az onlinekaszinójáték. A nyilvántartásba vétel előtt az azonosító adatokat, köztük ajátékos életkorát ellenőrizni kell. A játékszervező az életkort a játékos regisztrációjakora személyi igazolvány, egyéb azonosító igazolvány megtekintésével, online játékesetén főszabály szerint a személyi adat- és lakcímnyilvántartó hatóság elektronikusmegkeresésével ellenőrzi. Ha az ellenőrzés alapján a játékos a 18. életévét mégnem töltötte be, vagy életkora nem állapítható meg, a játékszervező a nyilvántartásba vételét megtagadja.

Haa személyazonosításhoz kötött játékok előtti ellenőrzés eredményeként az derülki, hogy a játékos 18 év alatti, akkor e személy  a játékkaszinóba, kártyaterembe nem léphet be,távszerencsejátékra és onlinekaszinójátékra nem regisztrálhat. Ha a már regisztrált játékosról – a szigorúellenőrzés ellenére – utóbb derül ki, hogy 18 év alatti, a játékbólhaladéktalanul ki kell zárni és a nyilvántartásból is törölni kell.

Aszemélyazonosításhoz nem kötött játékokközéa hagyományos sorsolásos és fogadási játékok tartoznak. Ide sorolható(k)például a Tippmix, a Tippmixpro a Totó, a Góltotó, a lóversenyfogadás, alottójátékok, az Eurojackpot, a Kenó, a Luxor, a Puttó játékok, a „kaparós”sorsjegyek. A játékban való részvételhez ezeknél a szerencsejátékoknál nemkötelező előzetesen a személyazonosságot, életkort igazolvány megtekintésével mindenesetben ellenőrizni. A játékszervező kétségesetén vagy szúrópróbaszerűen ellenőrzi a játékos életkorát. A szervező nevébena lottózókban, újságárusoknál, postán az ott dolgozó értékesítő végezheti el azéletkor ellenőrzését a személyi igazolvány vagy más személyazonosító okmány megtekintésével.Az online regisztrációval működő játékok (pl. Tippmixpro) esetén a regisztrációkorvagy ezt követő bármely bejelentkezés alkalmával kérheti a játékszervező azéletkor igazolását a játékostól iratmásolat megküldésével vagy az iratokszemélyes bemutatásával.

Ha az ellenőrzés alapján ajátékos a 18. életévét még nem töltötte be vagy az életkor ellenőrzésében nemműködik együtt, a sorsolásos vagyfogadási terméket (pl. a lottószelvényt, a kaparós sorsjegyet) nem vásárolhatjameg, az online regisztrációval működő játék regisztrációját meg kellakadályozni, illetve a létrehozott regisztrációt törölni kell. A szervező ajátékos életkorát a játék során és a nyeremény átvételekor is ellenőrizheti és a nyeremény kifizetését a 18. év alattijátékos részére megtagadja.

 Vásárolhatok lottózókban, újságárusoknál, postán, fogadótermináloknál lottó vagy tippmix szelvényt, lóversenyfogadási szelvényt, kaparóssorsjegyet, ha a 18. életévemet még nem töltöttem be?

Nem. A 18 év alattiak a tombola(nem folyamatosan szervezett sorsolásos játék) kivételével nem vehetnek résztszerencsejátékban.

 Elkérheti a személyi igazolványomat az eladó alottózóban, egyéb értékesítőhelyen azért, hogy az életkoromat ellenőrizze?

Igen. A sorsolásos, fogadásijáték szervezője és a nevében eljáró értékesítő (bolti eladó) a szelvényfeladása előtt, a kaparós sorsjegy megvásárlásakor bárkitől elkérheti a személyiigazolványát az életkor ellenőrzése céljából. Ha a játékos az igazolványalapján 18 év alatti, vagy az igazolvány átadását megtagadja, a játékban nemvehet részt, nem jogosult a szelvény feladására, a kaparós sorsjegymegvásárlására.

 Ellenőrizhetik az életkoromat pl. a lottó vagy Tippmixnyeremény felvételekor?

Igen. A szervező és a nevébeneljáró értékesítő jogosult az életkor ellenőrzésére a nyereményigénybejelentésekor és a nyeremény felvételekor is. A részvételi szabályzat is rögzíti,hogy a szervező a nyeremény kifizetését a 18 év alatti személy részére megtagadja.

 Játszhatok 18 év alattiként játékkaszinóban vagykártyateremben (pókerteremben) nagykorú kísérővel?

Nem. Játékkaszinóban éskártyateremben minden egyes belépéskor kötelezően ellenőrzi a szervező ajátékos életkorát. 18 év alatti személy sem önállóan, sem nagykorú kísérővel nemléphet be a játékkaszinóba, kártyaterembe és semmilyen formában nem vehet résztezeken a játékhelyeken szerencsejátékban.

 Regisztrálhatok távszerencsejáték és onlinekaszinójáték, kártyajáték oldalakon 18 év alattiként?

Nem. A távszerencsejáték és azonline kaszinójáték szervező a játékkaszinó és kártyaterem üzemeltetőkhözhasonlóan a regisztrációkor minden esetben kötelezően ellenőrzi a játékoséletkorát és a 18 év alattiak regisztrációját nem fogadja el. A jelenleg isműködő – távszerencsejátéknak nem minősülő – Tippmixpro játékban és egyébonline vagy telefonon is játszható sorsolásos, fogadási játékokban is a valóséletkort kell megadni, a szervező a regisztráció során, a játék folyamán és anyeremény átvételekor kétség esetén és szúrópróbaszerűen is ellenőrizheti ajátékos életkorát.

 Miért nem játszhatok szerencsejátékot 18 évalattiként?

A túlzásba vitt szerencsejáték a18 év feletti, felnőtt játékosoknak is komoly problémát, szerencsejátékfüggőséget okozhat. A felnőtt korban kóros játékszenvedéllyel küzdők gyakranarról számolnak be, hogy a szerencsejáték függőség első tünetei,magatartásmintái már kamaszkorukban – az egyébként illegálisan – játszottszerencsejátékok során megjelentek. A 18 év alattiak játéktilalma és az életkorszigorú ellenőrzése nem öncélú korlátozás: azért szükséges, mert a túlzásbavitt szerencsejáték káros hatásai a 18 év alattiaknál közvetlenül ésfokozottabban jelentkezhetnek.

 Mit tehetek, ha a fenti tiltások ellenére 18 évalattiként szerencsejátékok káros hatásait vélem felfedezni magamon és ezszámomra – a játékban eltöltött idő, a játékra elköltött pénz vagy egyéb okmiatt – súlyos problémát okoz?

Ha a szerencsejáték a fentitilalmak ellenére 18. életévét be nem töltött személynek problémát okoz, aközvetlen környezet – a család, a barátok és az iskola – segítsége mellettorvosok, pszichológusok, családsegítők és szociális munkások várják a 18 évalattiak és törvényes képviselőik jelentkezését. A felnőttkor előttisegítséget, kezelést nyújtó szervezetek elérhetőségét külön tájékoztató tartalmazza.

TÁJÉKOZTATÓ

A BÍRÓSÁGI ÉS A JELENTŐSÖNKORLÁTOZÁS ALATT ÁLLÓ JÁTÉKOSOK FOKOZOTT VÉDELMÉRŐL ÉS A JÁTÉKOSVÉDELMINYILVÁNTARTÁS MŰKÖDÉSÉRŐL

2016. január1-tőlajátékkaszinó, a kártyaterem, a távszerencsejáték és az onlinekaszinójátékszervezők közreműködneka bírósági korlátozás és a saját döntésük alapján korlátozás alatt állójátékosok fokozott védelmében.

A fokozott védelem a 18. életévet betöltöttszemélyek két csoportjára: abírósági korlátozás és a saját döntés alapján korlátozás alatt állókra terjedki. A bírósági korlátozás alatt állókazok a személyek, akiknek cselekvőképességét a bíróság teljesen vagy –játékfüggőség miatt részlegesen  korlátozta.A bírósági korlátozás alatt állók önállóan szerződést, így szerencsejátékbanvaló részvételre szóló szerződést nem, vagy csak korlátozott körben köthetnek,fokozott védelmük a korlátozott szerződéskötési képesség miatt indokolt. A saját döntés alapján korlátozás alatt állókcsoportjába azok a játékosok tartoznak, akik saját elhatározásuk  alapján – játékfüggőség, problémás játék miattvagy más okból – jelentős önkorlátozó nyilatkozatot tettek és ezzel a személyazonosságellenőrzése után igénybe vehető szerencsejátékhoz a hozzáférésüket 1-5 évesidőtartamra kizárták. A jelentős önkorlátozó nyilatkozatot adó játékosok fokozottvédelmével a játékos saját döntését támogatjuk a szervezők és az államiadóhatóság közreműködésével.

A bírósági korlátozás és a saját döntés alapjánkorlátozás alatt állók azonosító adatait, a korlátozással érintettszerencsejátéko(ka)t vagy szerencsejáték szervezőket, valamint a korlátozásidőtartamát a játékosvédelminyilvántartás tartalmazza. A játékosvédelmi nyilvántartást a szerencsejátékfelügyeleti hatóság (NAV) vezeti. A nyilvántartásban szereplő adatok kétforrásból származnak: bírósági korlátozás esetén a bíróságadatszolgáltatásából, saját döntésen alapuló korlátozás esetén pedig a jelentősönkorlátozó nyilatkozatból. Anyilvántartás adatai között a korlátozás oka – játékfüggőség vagy más ok – nemszerepel, így a korlátozás valódi okát, személyes hátterét sem a nyilvántartástvezető hatóság, sem a nyilvántartást használó szervező nem ismerheti meg.

A játékosvédelminyilvántartás adataihoz a 2016. január 1-jétől a játékosvédelmi rendszerbevezető szakaszában a játékkaszinó éskártyaterem üzemeltetők, valamint a távszerencsejáték és online kaszinójátékszervezők kapnak hozzáférést.

A szervező ajátékos első regisztrációjakor és ezt követően minden egyes belépéskor, onlinebejelentkezéskor a játékosvédelmi nyilvántartásból származó adatok alapjánellenőrzi, hogy a játékos korlátozás alatt áll-e. Ha a nyilvántartás szerint ajátékos korlátozás alatt áll, a szervező a játékost nem regisztrálhatja, a márregisztrált játékos részére a belépést, online bejelentkezést nem teszilehetővé, a korlátozás alatt álló játékosnak nem biztosíthat játéklehetőséget. 

A problémás játék, kóros szerencsejátékfelismerésével, kezelésével, káros hatásainak közvetlen csökkentésével 2016.január 1-jét követően is a megfelelő szakértelemmel rendelkező egészségügyi,szociális szolgáltatók, családvédelmi és családsegítő szolgálatok, civilszervezetek foglalkoznak. E szakértői szervezetek elérhetőségi adatait 2015. december1-től a szerencsejáték szervezők honlapjukon, a játékhelyeken, valamint azértékesítési hálózat egységeinek 60%-ában – 2016. január 1-től valamennyiértékesítőhelyen – kötelesek tájékoztató füzetekben közzétenni.

 Mi a célja ajátékosvédelmi nyilvántartásnak?

A játékosvédelmi nyilvántartás a bírósági korlátozásés a jelentős önkorlátozás alatt állók védelmét szolgálja. A bíróságikorlátozás alatt állók esetén a nyilvántartás vezetésével és szervezőilekérdezésével biztosítható, hogy a cselekvőképességükben (azazszerződéskötési, jognyilatkozat-tételi képességükben) bírósági döntéssel iskorlátozott személyek játékkaszinóban, kártyateremben, online oldalakonszerencsejátékot ne játsszanak. A jelentős önkorlátozás alatt állók esetén anyilvántartás célja a játékos szerencsejátékhoz való hozzáférését korlátozódöntésének a támogatása. 

 A játékosvédelmi nyilvántartásban a szerencsejátékfüggőket tartják nyilván? 

Nem. A játékosvédelminyilvántartásban a bírósági korlátozás és a jelentős önkorlátozás alatt állókszerepelnek. A bírósági korlátozásra a szerencsejáték függőség mellett egyébokból is sor kerülhet, a nyilvántartás nem tartalmazza bírósági korlátozásesetén az elrendelés okát. A jelentős önkorlátozó nyilatkozatot a játékosindokolás és az ok megjelölése nélkül teszi meg, a nyilvántartás ebben azesetben sem tartalmazhatja a korlátozás okát, hátterét. A játékosvédelminyilvántartásban tehát nem szerepelhet szerencsejáték függőségre vonatkozóadat, a nyilvántartás nem tekinthető a szerencsejáték-függők nyilvántartásának.

 2016-tól a játékosvédelmi nyilvántartást vezetőhatóság foglalkozik majd a játékfüggőség kezelésével is?

Nem. A problémás játék, kórosjátékszenvedély kezelésével továbbra is a megfelelő szakértelemmel rendelkezőegészségügyi, szociális szolgáltatók, családsegítő, családvédelmi szolgálatokfoglalkoznak. 2015. december 1-től a játékfüggőséggel foglalkozó szolgáltatókelérhetőségi adatait – az információ minél tágabb körű terjesztése érdekében –a szerencsejáték szervezők honlapján, a játékhelyeken és az értékesítésipontokon is közzé kell tenni. Az állami adóhatóság a szerencsejáték szervezőkjátékosvédelmi, közzétételi kötelezettségeinek teljesítését ellenőrzi,játékfüggőség felismerésével és kezelésével kapcsolatos feladatokat 2016-tólsem lát el.

 Milyen személyes adataim szerepelhetnek ajátékosvédelmi nyilvántartásban?

A nyilvántartásban a játékosszemélyazonosító adatai, a korlátozás jellege (bírósági vagy saját döntésenalapuló korlátozás), a korlátozással érintett szerencsejátékfajta/szerencsejáték szervezők és a korlátozás időtartama szerepel. Aszemélyazonosító adatok köre teljes mértékben azonos azzal az adatkörrel,amellyel a szervező egyébként is rendelkezik a játékos első belépésekor,bejelentkezésekor elvégzett azonosítása alapján (családi név és utónév, születési családi név és utónév, anyja neve,születési hely és idő, személyazonosító okmány típusa és száma, lakcím).

 Miért a játékkaszinó, kártyaterem, távszerencsejátékés online kaszinójáték szervezők kötelezettek a játékosvédelmi nyilvántartáshasználatára?

Ez a szervezői kör a pénzmosásellenes szabályok hatálya alá tartozik, ezért ezek a szervezők jelenleg isrögzítik a játékosok azonosító adatait a játékos első belépésekor,bejelentkezésekor. A bírósági korlátozás és a saját döntésen alapuló korlátozásérvényesítéséhez a gyakorlatban a játékos azonosítása szükséges, ami 2016.január 1-től a játékosvédelmi rendszer bevezető szakaszában kizárólag a játékkaszinó,kártyaterem, távszerencsejáték, online kaszinójáték esetén, azaz a kötelezőszemélyazosításhoz kötött játékoknál biztosítható.

 Hogyan szűrik ki a szervezők a korlátozás alatt állókat? 

2016. január 1-től a játékosregisztrációjakor, belépésekor, bejelentkezésekor a személyazonosságellenőrzése mellett a szervező azt is megvizsgálja, hogy a játékos szerepel-e ajátékosvédelmi nyilvántartásban. A lekérdezéshez a játékos szervezőnyilvántartásában már szereplő adatainak megadása szükséges. A lekérdezéssel aszervező egyetlen általa nem ismert adathoz juthat hozzá: ahhoz, hogy a játékoskorlátozás alatt áll vagy korlátozástól mentes. Ha a játékos korlátozás alattáll, a játékos nem regisztrálható, a már regisztrált játékos nem léphet be ajátékkaszinóba, kártyaterembe, nem jelentkezhet be távszerencsejáték és onlinekaszinójáték oldalra. A lekérdezés eredményeként a korlátozásról szóló rövidigazolást a szervező a játékkaszinóban és kártyateremben nyomtatott formában,távszerencsejáték, online kaszinójáték esetén elektronikus levélben bocsátja a játékosrendelkezésére.

TÁJÉKOZTATÓ

A JELENTŐSÖNKORLÁTOZÓ NYILATKOZATRÓL /Jelentős önkorlátozó nyilatkozat MINTA /

 
A személyazonosításhoz kötött szerencsejátékokra 2016. január 1-jétől jelentős önkorlátozó nyilatkozat tehető. A nyilatkozattal a játékos a játékkaszinóba, kártyaterembe való belépését, a távszerencsejáték, online kaszinójáték oldalakon való regisztrációját és az ilyen oldalakra való belépését a nyilatkozatban meghatározott időtartamra kizárja. A jelentős önkorlátozó nyilatkozat a játékos saját döntését támogató eszköz.
 
A nyilatkozatban négy szerencsejáték fajta (játékkaszinó, kártyateremben szervezett kártyajáték, távszerencsejáték vagy online kaszinójáték) közül egy vagy több jelölhető meg. A nyilatkozatban a játékos szerencsejáték fajta helyett e játékok szervezőit is megjelölheti, ebben az esetben legalább két játékszervező megadása szükséges. A nyilatkozattételkor engedéllyel rendelkező szervezők elnevezéséről a játékos közvetlenül a szervező által üzemeltetett játékhelyeken vagy a szervező honlapján, szükség esetén a Szerencsejáték Felügyelet (SZF) honlapján az engedélyek közhiteles nyilvántartásából tájékozódhat.
 
A jelentős önkorlátozó nyilatkozat megtételét nem kell indokolni, a nyilatkozattételre problémás játék, játékfüggőség miatt, de egyéb okból is sor kerülhet a játékos döntése szerint. A nyilatkozatban a játékos határozza meg a korlátozás időtartamát (1 vagy 3 vagy 5 év) és a kizárással érintett szerencsejátékokat vagy szervezőket is.
 
A jelentős önkorlátozó nyilatkozatot írásba kell foglalni és a szerencsejáték felügyeleti hatósághoz kell eljuttatni. A papír alapú nyilatkozattételre ajánlott nyomtatványminta áll a játékosok rendelkezésére, de ennek használata nem kötelező. A teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozat postai úton, személyes megjelenés nélkül megküldhető az SZF-nek. Az egyéb okiratba foglalt nyilatkozatot személyesen az SZF-nél lehet benyújtani a személyazonosság igazolása mellett. A nyilatkozatot e-Papír szolgáltatás felhasználásával az Ügyfélkapuval rendelkező ügyfelek elektronikus úton is előterjeszthetik.
 
A hatóság a nyilatkozatot bevezeti a játékosvédelmi nyilvántartásba és a nyilvántartás elektronikus, esetről-esetre lekérdezhető kivonatát a szervezők rendelkezésére bocsátja. A játékkaszinó, kártyaterem üzemeltetők, a távszerencsejáték és online kaszinójáték szervezők a játékos regisztrációjakor és minden egyes belépéskor, bejelentkezéskor az elektronikus kivonat lekérdezésével ellenőrzik, hogy a játékos szerepel-e a játékosvédelmi nyilvántartásban. A szervező a játékosvédelmi nyilvántartás adatainak lekérdezésével sem ismerheti meg a korlátozás valódi okát, mivel a játékosvédelmi nyilvántartás csak a korlátozás tényét és időtartamát tartalmazza, a korlátozás okáról, hátteréről még a nyilvántartást vezető hatóság sem rendelkezhet információval. A játékos saját nyilvántartott adatairól a nyilvántartást vezető hatóságnál és a szervezőnél is érdeklődhet.
 
Az önkorlátozás időtartama alatt a szerencsejáték szervezők – a játékos döntését tiszteletben tartva, azt támogatva – a játékos belépését, regisztrációját kötelesek megakadályozni és a játékos részére nem biztosíthatnak játéklehetőséget. A játékos döntésének megfelelő korlátozást a szervezők a nyilatkozat megtételétől számított 1-3 munkanapon belül kezdik érvényesíteni. Az 1 éves időtartamú nyilatkozat nem vonható vissza, míg a 3 és 5 évre szóló nyilatkozat visszavonására legkorábban 2 év elteltével nyílik lehetőség. A nyilatkozat érvényességi idejének lejártával, vagy a nyilatkozat visszavonásával a játékos a korlátozás hatálya alól – döntésének megfelelően – mentesül. Ha a játékos szükségesnek tartja, újabb azonos vagy eltérő tartalmú jelentős önkorlátozó nyilatkozatot tehet. 
KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK 
 
Kiadva a felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló 329/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés e) pontja alapján  Nemzeti Vagyon Kezeléséért Felelős Tárca Nélküli Miniszter  2018. november 12. 
 
 
 Mi a célja a jelentős önkorlátozó nyilatkozatnak? A jelentős önkorlátozó nyilatkozat a játékos saját döntését támogató eszköz, amely biztosítja, hogy a játékos egyes szerencsejáték(ok)hoz vagy egyes szerencsejáték szervezők szolgáltatásához a döntése szerinti időtartamban ne férjen hozzá.  Szükséges-e orvos, pszichológus igazolása vagy a játékfüggőség egyéb bizonyítása a nyilatkozathoz? Nem, a nyilatkozatot nem kell indokolni és azt semmilyen igazolással nem kell alátámasztani. A nyilatkozat a játékos döntésétől függően bármely okból megtehető, nem csak szerencsejáték függőséggel kapcsolatba hozható okból kerülhet sor nyilatkozattételre.  Kérheti-e a házastársam, családtagom a korlátozást helyettem? Nem, a jelentős önkorlátozó nyilatkozatot kizárólag a játékos, saját nevében, saját döntése alapján teheti meg. A játékos döntéshozatalát a házastárs és a családtagok, barátok bátoríthatják, támogathatják, de a játékos helyett a nyilatkozatot nem tehetik meg.  Milyen szerencsejátékra tehetek nyilatkozatot? A játékkaszinó és a kártyaterem látogatását, valamint a távszerencsejáték és online kaszinójáték regisztrációt, bejelentkezést korlátozhatja a játékos a nyilatkozattal. A nyilatkozatot ugyanezen játékok szervezőire is meg lehet tenni, ekkor legalább 2 szerencsejáték szervezőt kell megjelölni.  Milyen időtartamra szólhat a nyilatkozat? Nyilatkozatot 2016. január 1-jétől lehet tenni. A nyilatkozat a játékos döntésétől függően 1, 3 vagy 5 évre szólhat. Az 1 évre szóló nyilatkozatot nem lehet visszavonni, a 3 vagy 5 évre szóló nyilatkozat 2 év elteltével vonható vissza. A visszavonásra kizárólag személyesen az SZF-nél kerülhet sor. A nyilatkozat ismételten is megtehető, ezzel a korlátozás időtartama a játékos igényei szerint növelhető.  Mi a teendőm, ha papír alapú teljes bizonyító erejű magánokiratban szeretném előterjeszteni a nyilatkozatot? Ha a játékos a nyilatkozatot papír alapú teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalja, akkor azt postai úton, személyes megjelenés nélkül is előterjesztheti az SZF-hez (1372 Budapest, Pf. 431). Ebben az esetben a nyilatkozatot a) teljes egészében saját kézzel kell írni és azt alá kell írni, vagy  b) a nem saját kézzel írt nyilatkozatot alá kell írni és az aláírást két tanúval vagy közjegyzővel vagy bírósággal vagy ügyvéddel kell hitelesíttetni. Tanúk alkalmazása esetén a tanúk aláírása mellett a tanúk nevét és lakcímét is fel kell tüntetni. Tanúk alkalmazásával az aláírt nyomtatvány is előterjeszthető postán. A nyilatkozatban a következő tartalmi elemeket kell szerepeltetni: a) a játékos azonosító adatait [családi és utónév, születési családi és utónév, anyja neve, születési hely és idő, azonosító okmány típusa és száma (pl. személyi igazolvány és száma), lakcím],  b) a korlátozni kívánt szerencsejáték fajtát (játékkaszinó, kártyateremben szervezett kártyajáték, távszerencsejáték vagy online kaszinójáték) vagy ezek legalább 2 szervezőjét, c) a korlátozás időtartamát (1 vagy 3 vagy 5 év),  d) kifejezett nyilatkozatot a korlátozásra (pl. „kérem, hogy a korlátozást részemre biztosítani szíveskedjenek”), e) dátumot, aláírást (nem saját kezűleg írt nyilatkozatban a hitelesítők adatait, aláírását).  Mi a teendőm, ha egyéb okiratban szeretném a nyilatkozatot előterjeszteni? A tanúk alkalmazása nélküli, kitöltött és aláírt nyomtatványt a játékos az SZF-nél ügyfélfogadási időben, a személyazonosság igazolása mellett terjesztheti elő. A nyomtatvány az SZF ügyfélszolgálatain, honlapján és a szervezők értékesítőhelyein, honlapján is elérhető. A nyomtatvány használata a nyilatkozattétel során nem kötelező. A nyilatkozatot e-Papír szolgáltatás felhasználásával az Ügyfélkapuval rendelkező ügyfelek elektronikus úton is előterjeszthetik.

 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ

 •  a kóros játékszenvedéllyel élő felnőtt személyek részére pszichiátriai ellátást biztosító egyes szolgáltatókról 

Telephely neve

Telephely

Bács-Kiskun megye

Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórház

6300

Kalocsa

Kossuth L.

utca

34-36.

Bajai Szent Rókus Kórház

6500

Baja

Rókus

utca

10.

Kiskunhalasi Semmelweis Kórház

6400

Kiskunhalas

Dr. Monszpart L.

utca

1.

Baranya megye

Mohácsi Kórház

7700

Mohács

Szepessy

tér

7.

Szigetvári Kórház

7900

Szigetvár

Szent István

ltp.

7.

Békés megye

Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház

5700

Gyula

Semmelweis

u.

1.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Sátoraljaújhelyi Kórház

3980

Sátoraljaújhely

Mártírok

útja

9.

Kazincbarcikai Kórház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

3741

Izsófalva

Mártírok

útja

9.

Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház

3533

Miskolc

Kórház

utca

1.

Budapest

Szent Imre Kórház

1115

Budapest

Tétényi

út

12-16.

Szent János Kórház és Észak-Budapesti Egyesített Kórházak

1125

Budapest

Diós

árok

1-3.

Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet

1097

Budapest

Gyáli

út

17-19.

Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház és Rendelőintézet

1204

Budapest

Köves

út

1.

Nyírő Gyula Kórház-Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Központ

1135

Budapest

Lehel

utca

59.

Emberbarát Alapítvány

1105

Budapest

Cserkesz

u.

7-9.

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

1121

Budapest

Szanatórium

u.

2/A.

Semmelweis Egyetem

1083

Budapest

Balassa

u.

6.

Csongrád megye

Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó

6900

Makó

Kórház

utca

2.

Szegedi Tudományegyetem

6724

Szeged

Kálvária

sgt.

57.

Csongrád Megyei dr. Bugyi István Kórház

6600

Szentes

Sima F.

utca

44-58.

Fejér megye

Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház

8000

Székesfehérvár

Seregélyesi

út

3.

Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros

2400

Dunaújváros

Korányi S.

utca

4-6.

Győr-Moson-Sopron Megye

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház

9024

Győr

Zrínyi

utca

13.

Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet

9400

Sopron

Győri

út

15.

Hajdú-Bihar megye

Gróf Tisza István Kórház

4100

Berettyóújfalu

Orbán B.

tér

1.

Debreceni Egyetem

4032

Debrecen

Nagyerdei

körút

98.

Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet

4031

Debrecen

Bartók Béla

út

2-26.

Heves megye

Bugát Pál Kórház

3200

Gyöngyös

Dózsa Gy.

út

20-22.

Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet

3300

Eger

Markhot F.

út

1-3.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelő Intézet

5000

Szolnok

Tószegi

út

21.

Kátai Gábor Kórház

5300

Karcag

Zöldfa

utca

48.

Komárom-Esztergom megye

Szent Borbála Kórház

2800

Tatabánya

Új

sor

6.

Vaszary Kolos Kórház, Esztergom

2500

Esztergom

Petőfi S.

u.

26-28.

Nógrád megye

Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet

2660

Balassagyarmat

Rákóczi

út

125-127.

Pest megye

Jávorszky Ödön Kórház

2600

Vác

Argenti D.

tér

1-3.

Pest Megyei Kórház

2143

Kistarcsa

Semmelweis

tér

1.

Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet

2700

Cegléd

Törteli

út

1-3.

Somogy megye

Diótörés Alapítvány

8660

Lulla

Petőfi S.

utca

4.

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

7400

Kaposvár

Tallián Gy.

utca

20-32.

Nagyatádi Kórház

7500

Nagyatád

Bajcsy-Zsilinszky

utca

1.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

4400

Nyíregyháza

Sóstói

út

62.

Tolna megye

Tolna Megyei Balassa János Kórház

7100

Szekszárd

Béri B. Á.

utca

5-7.

Vas megye

Szent László Kórház

9633

Simaság

Szabadság

utca

26.

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház

9700

Szombathely

11-es Huszár

út

138.

Veszprém megye

Csolnoky Ferenc Kórház

8330

Sümeg

Kompanik Zs.

utca

6.

Zala megye

Kanizsai Dorottya Kórház

8800

Nagykanizsa

Szekeres J.

utca

2-8.

Zalai Megyei Kórház

8900

Zalaegerszeg

Dr. Jancsó B.

út

1.

 

 •  18 év alatti személyek részére pszichiátriai ellátást biztosító egyes szolgáltatókról

Telephely neve

Telephely

Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika

tel.: 1/334-3186

1083

Budapest

Bókay J.

utca

53-54.

Szent János Kórház és Észak Budai Egyesített Kórházak

1023

Budapest

Bolyai

utca

5-9.

Heim Pál Gyermekkórház tel.: 1/459-92-41 

1089

Budapest

Delej

utca

13-15.

Vadaskert Alapítvány tel.: 1/392-1400 

1021

Budapest

Lipótmezei

út

1-5.

Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet

tel.: 52/511-889

4031

Debrecen

Bartók Béla

út

3.

Szegedi Tudomány Egyetem Szent Györgyi Albert

Klinikai Központ tel.: 62/342-068 

6726

Szeged

Temesvári

krt.

35.

Pándy Kálmán Kórház tel.: 66/526-526 

5700

Gyula

Semmelweis

u.

1.

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház

tel.: 96/507-985

9024

Győr

Vasvári Pál

út

2.4.

Pécsi Tudományegyetem

7624

Pécs

Szigeti

út

12.

TÁJÉKOZTATÓ

a problémás játékkal és kóros játékszenvedéllyel élők személyek részére a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény alapján közösségi ellátásokat nyújtó szolgáltatókról, illetve játékosok védelmével vagy a szerencsejáték káros hatásainak csökkentésével foglalkozó egyes civil szervezetekről

 •  Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás

Telephelyi cím adatok és elérhetőségek

Telephely neve

Telephely

Bács-Kiskun megye

RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat

6000

Kecskemét

Fecske

utca

20.

Humán Szolgáltató Központ

6200

Kiskőrös

Kossuth L.

utca

27.

Cédrus Református Egyesített Szociális Intézmény Baja, Pokorny u. 1-3.

6500

Baja

Pokorny

utca

1-3.

Baranya megye

Foetus-Car Szociális Központ

7700

Mohács

Véradó

utca

1.

3. sz.telephely, Apáca u.

7621

Pécs

Apáca

utca

12

Közösségért Alapítvány, Közösségi Szolgáltatások-Dél Baranya

7900

Szigetvár

Szent István

lakótelep

7.

Békés megye

Békés Mérték Közösségi Ház

5600

Békéscsaba

Békési

út

40.

Gadara Ház

5600

Békéscsaba

Dr. Becsey O.

utca

2.

Ösvény Esélynövelő Alapítvány Integrált Szociális Intézménye

5525

Füzesgyarmat

Klapka

utca

33.

Gyula Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye

5700

Gyula

Galamb

utca

21.

"Derűs Ház" Fogyatékosok Nappali Klubja Békés

5630

Békés

Kossuth

utca

11.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Esélyteremtő Nonprofit Kft. Világítótorony Pszichiátriai Betegek Közösségi Ellátása

3897

Zsujta

út

34.

Esélyteremtő Nonprofit Kft. Háló Pszichiátriai Betegek Közösségi Ellátása

3900

Szerencs

Rákóczi

út

16.

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény

3530

Miskolc

Arany János

utca

37.

Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat

3400

Mezőkövesd

Morvay János

utca

1.

Budapest

Ébredések Alapítvány

1089

Budapest 08. ker.

Kávária

tér

5.

Soteria Alapítvány Matéria Klubháza és XIII. kerületi Közösségi Ellátás Integrált Szolgáltatás

1133

Budapest 13. ker.

Visegrádi

utca

113.

Sotéria Alapítvány Kilátó Klubház  és III. kerületi Közösségi Ellátás Integrált Szolgáltatás

1036

Budapest 03. ker.

Szentendrei

út

36.

Moravcsik Alapítvány Pszichiátriai Betegek Nappali Intézménye II.

1087

Budapest 08. ker.

Kőbányai

út

22.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Intézménye Gondozó Szolgálat

1238

Budapest 23. ker.

Grassalkovich

út

130.

Félsziget Klubház

1126

Budapest 12. ker.

Kiss János altábornagy

utca

34.

Harmónia Ház Józsefvárosi Pszichiátriai Betegek Alapszolgáltatási Integrált Intézménye

1083

Budapest 08. ker.

Práter

utca

44.

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának Szociális Szolgálata

1221

Budapest 22. ker.

Anna

utca

10.

Falk Miksa utcai Idősek Klubja

1055

Budapest 05. ker.

Falk Miksa

utca

28.

Rákoskeresztúri Családsegítő Központ

1173

Budapest 17. ker.

Újlak

utca

106.

Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat II. számú Gondozási Központ

1022

Budapest 02. ker.

Fillér

utca

50/b.

Forrásház Gondozási Központ

1191

Budapest 19. ker.

Dobó Katica

utca

18.

Közösségi ellátások

1044

Budapest 04. ker.

Megyeri

út

43.

Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ

1012

Budapest 01. ker.

Attila

út

89.

Csongrád megye

Pszichiátriai Betegek Nappali Intézménye

6640

Csongrád

utca

74.

Munkás utca 54. szám alatti telephely

6600

Szentes

Munkás

utca

54.

Segítő Szolgálat

6721

Szeged

Festő

utca

6.

Ásotthalmi Tagintézmény

6783

Ásotthalom

Királyhalmi

utca

2-6.

II. sz. Idősek Klubja,alapszolgáltatások- Fő u.

6640

Csongrád

utca

64.

Fejér megye

Pszichiátriai Betegek Nappali Ellátása és Közösségi Pszichiátriai Ellátása

8000

Székesfehérvár

Sütő

utca

10-12.

Szent László Völgye Segítő Szolgálat

2462

Martonvásár

Szent László

út

24.

Kapaszkodó Szociális Szolgáltató Központ

8053

Bodajk

Petőfi S

utca

52.

HUMÁN SZTRÁDA Nonprofit Kft. Szenvedély- és Pszichiátriai betegek Közösségi Ellátása

2481

Velence

utca

191.

Győr-Moson-Sopron megye

Beledi Egyesített Szociális Központ

9343

Beled

Vörösmarty

utca

1.

Szociális alapellátások intézete

9400

Sopron

Uszoda

utca

9.

Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Szolgálat, Közösségi ellátás

9330

Kapuvár

Zöldfasor

utca

15.

Hajdú-Bihar megye

"Kikötő" Pszichiátriai Betegek Közösségi Ellátása

4032

Debrecen

Poroszlay

út

97.

Nádudvari Református Egyházközség Idősek Otthona

4181

Nádudvar

Petri-Derzs

utca

6.

"Sorsfordító" Pszichiátriai Betegek Közösségi Ellátása

4025

Debrecen

Simonffy

utca

52.

Tiszántúli Református Egyházkerület Közösségi Ellátások

4025

Debrecen

Hatvan

utca

1/C.

Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ

4183

Kaba

Jókai

utca

4.

Liget Közösségi Ház

4060

Balmazújváros

Debreceni

utca

12.

Forrás Mentálhigiénés Központ

4031

Debrecen

Kishegyesi

út

36

Kapocs Pszichiátriai Betegek Közösségi Ellátása

4220

Hajdúböszörmény

Baltazár Dezső

utca

84.

Hajdú Gondoskodó Szociális Szolgáltató Központ

4242

Hajdúhadház

Széchenyi

utca

18/B.

Heves megye

Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat

3000

Hatvan

Kossuth L.

tér

15.

Esélyteremtő Nonprofit Kft. Kapocs Pszichiátriai Betegek Közösségi Ellátása

3346

Bélapátfalva

Petőfi

út

25.

KHSZK Lokodi úti telephelye

3200

Gyöngyös

Lokodi

út

7.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Támogató Szolgálat

5100

Jászberény

Ferencesek

tere

3/a.

Integrált Közösségi Ellátó Szolgálat

5300

Karcag

Zöldfa

út

48.

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja (Zagyvarékas, Egység út 62.)

5051

Zagyvarékas

Egység

út

62.

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja

5052

Újszász

Bajcsy-Zs.

utca

20.

Komárom-Esztergom megye

"Segítő kezek" Vöröskereszt Szociális Intézménye

2800

Tatabánya

Posta

utca

5.

Szociális Alapellátó Intézmény

2890

Tata

Deák Ferenc

utca

5.

Nógrád megye

Bátonyterenye Kistérségi Szociális Központ

3070

Bátonyterenye

Molnár Sándor

út

1-3

Egészségügyi-Szociális Központ

3100

Salgótarján

Füleki

út

41.

Balassagyarmati Kistérség Szociális Szolgáltató Központ

2660

Balassagyarmat

Rákóczi fejedelem

út

12.

Pest megye

Agape-2005 Rehabilitációs Alapítvány

2131

Göd

Szent László

utca

17.

Lámpás Közösségi Ellátás

2000

Szentendre

Szentlászlói

út

13/b.

"Területi összefogással a megelőzésért" Alapítvány

2600

Vác

Deákvári

főút

33.

Harmóniáért Szociális Szolgáltatás

2030

Érd

Velencei

út

1.

Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Humán Szolgáltató Központja

2740

Abony

Köztársaság

út

6.

Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálatai

2373

Dabas

Áchim A.

utca

6.

Somogy megye

SzocioNet Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

7400

Kaposvár

Honvéd

utca

33/A.

Barcsi Szociális Központ

7570

Barcs

Bajcsy-Zsilinszky

utca

32-34.

 Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ

8700

Marcali

Dózsa György

utca

9.

Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ

7500

Nagyatád

Széchenyi

tér

3-4.

Közösségért Alapítvány, Közösségi Szolgáltatások- Dél-Balaton

8630

Balatonboglár

Vikár B.

utca

12.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Szivárvány Közösségi Pszichiátriai Ellátás

4400

Nyíregyháza

Váci Mihály

utca

41.

Esélyteremtő Nonp. Kft. Sarokpont Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Közösségi Ellátása

4931

Tarpa

Jókai

utca

15.

Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ 1. számú Idősek Klubja

4400

Nyíregyháza

Vécsey

köz

2.

Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ

4461

Nyírtelek

Puskin

utca

2-4

Újfehértói Szociális Szolgáltató Központ Idősek Klubja (telephely)

4244

Újfehértó

Eötvös

utca

26.

Megoldás Szociális Szolgáltató Központ

4600

Kisvárda

Kölcsey

út

5.

Kistérségi Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ

4300

Nyírbátor

Édesanyák

útja

7.

Tolna megye

Közösségért Alapítvány, Közösségi Pszichiátriai Ellátás- Bonyhádi Kistérség

7150

Bonyhád

Perczel Mór

utca

29.

"Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ

7200

Dombóvár

Kinizsi

utca

37.

Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja

7100

Szekszárd

Vörösmarty

utca

5.

Vas megye

Városi Gondozási Központ Szentgotthárd

9970

Szentgotthárd

Arany János

utca

1.

Népjóléti Szolgálat Celldömölk

9500

Celldömölk

Szalóky

utca

3.

Szombathelyi Egyházmegyei Karitász Szikla Pszichiátriai betegek Nappali Ellátója és Közösségi Gondozója

9700

Szombathely

Hollán E.

utca

14.

Veszprém megye

"Horgony" Pszichiátriai Betegekért Kiemelten Közhasznú Alapítvány

8412

Veszprém

Eresztvényi

utca

26.

Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ

8420

Zirc

Ady Endre

utca

3.

Zala megye

Völgy Alapítvány Integrált Szociális Szolgálatai Pszichiátriai Közösségi Szolgálat Lenti

8887

Bázakerettye

utca

68.

Völgy Alapítvány Integrált Szociális Szolgálatai Pszichiátriai Közösségi Szolgálat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közigazgatási Területén

8887

Bázakerettye

utca

68.

Pszichiátriai Betegek Közösségi Ellátó Szolgálata Zalaegerszeg

8900

Zalaegerszeg

Ady Endre

utca

29.

 

 •  Pszichiátriai betegek nappali ellátása

Telephelyi cím adatok és elérhetőségek

Telephely neve

Telephely

Bács-Kiskun megye

RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat

6000

Kecskemét

Fecske

utca

20.

Sorsok Háza Pszichiátriai Betegek Nappali Intézménye Kiskőrös

6200

Kiskőrös

Rákóczi Ferenc

utca

12.

Sorsok Háza Pszichiátriai Betegek Nappali Intézménye Kalocsa

6300

Kalocsa

Szt. Imre

utca

3.

Sorsok Háza Pszichiátriai Betegek Nappali Intézménye Kiskunhalas

6400

Kiskunhalas

Hunyadi

utca

1.

Sorsok Háza Pszichiátriai Betegek Nappali Intézménye Kiskunfélegyháza

6100

Kiskunfélegyháza

Kun

utca

10.

Baranya megye

3. sz.telephely, Apáca u.

7621

Pécs

Apáca

utca

12.

Békés megye

Békési Mentálhigiénés Szolgálat

5630

Békés

Borosgyán

utca

1/1.

Békéscsabai Kistérségi Szociális Kikötő Szolgálat

5600

Békéscsaba

Kolozsvári

utca

62.

Gadara Ház

5600

Békéscsaba

Dr. Becsey O.

utca

2.

Gadara Ház II

5600

Békéscsaba

Aulich

utca

6.

Ösvény Esélynövelő Alapítvány Integrált Szociális Intézménye

5525

Füzesgyarmat

Klapka

utca

33.

Harmónia Klub és Fordulat Klub

5900

Orosháza

Kettőssánc

tér

10.

Kétegyházi telephely

5741

Kétegyháza

Úttörő

utca

69.

Szent Lázár Szociális Központ

5630

Békés

Hunyadi

tér

1/1.

BÉKÉS-REHAB Integrált Szociális Intézmény Harmóniaház

5630

Békés

Posta

utca

2.

"BÉKÉS-REHAB" Integrált Szociális Intézmény Reményház

5700

Gyula

Apor

tér

9.

Humán Szolgáltató Központ

5667

Magyarbánhegyes

Kossuth

utca

70.

Pszichiátriai Betegek Nappali Otthona

5650

Mezőberény

Deák

utca

1.

"Napfény" Nappali Központ

5700

Gyula

Béke

tér

1.

Wenckheim Stefánia Mária Nappali Központ

5700

Gyula

Almássy Kálmánné

tér

9.

Szeghalom, Kossuth utca 18.

5520

Szeghalom

Kossuth

utca

18.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Füzérkomlós Szociális Alapszolgáltatási Intézmény

3997

Füzérkomlós

dr. Molnár

út

44.

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény

3530

Miskolc

Arany János

utca

37.

Gönci Sziget

3895

Gönc

Rákóczi

út

89.

Budapest

Soteria Alapítvány Matéria Klubháza és XIII. kerületi Közösségi Ellátás Integrált Szolgáltatás

1133

Budapest 13. ker.

Visegrádi

utca

113.

Sotéria Alapítvány Kilátó Klubház  és III. kerületi Közösségi Ellátás Integrált Szolgáltatás

1036

Budapest 03. ker.

Szentendrei

út

36.

Moravcsik Alapítvány Pszichiátriai Betegek Nappali Intézménye II.

1087

Budapest 08. ker.

Kőbányai

út

22.

Moravcsik Alapítvány Pszichiátriai Betegek Nappali Intézménye I.

1083

Budapest 08. ker.

Balassa

utca

6.

Félsziget Klubház

1126

Budapest 12. ker.

Kiss János altábornagy

utca

34.

Harmónia Ház Józsefvárosi Pszichiátriai Betegek Alapszolgáltatási Integrált Intézménye

1083

Budapest 08. ker.

Práter

utca

44.

Nappali Hangulat Lélekvédő Klub

1224

Budapest 22. ker.

XII

utca

28.

Dózsa György út 46. szám alatti telephely

1071

Budapest 07. ker.

Dózsa György

út

46.

Pszichiátriai Betegek Nappali Intézménye és Nappali Kórháza

1165

Budapest

Zsenge

utca

33.

Your Self Centrum Pszichiátriai Betegek Integrált Intézménye

1172

Budapest 17. ker.

Péceli

út

119.

Forrásház Gondozási Központ

1191

Budapest 19. ker.

Dobó Katica

utca

18.

Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ

1033

Budapest 03. ker.

Benedek Elek

utca

1-3.

Csongrád megye

Pszichiátriai Betegek Nappali Intézménye

6640

Csongrád

Templom

utca

13.

Pszichiátriai Betegek Nappali Intézménye

6640

Csongrád

utca

74.

6795 Bordány, Szent István tér 1. szám alatti telephely

6795

Bordány

Szent István

tér

1.

Munkás utca 54. szám alatti telephely

6600

Szentes

Munkás

utca

54.

Szolgáltató Centrum

6720

Szeged

Kígyó

utca

4.

Fejér megye

Pszichiátriai Betegek Nappali Ellátása és Közösségi Pszichiátriai Ellátása

8000

Székesfehérvár

Sütő

utca

10-12.

Győr-Moson-Sopron megye

Baptista Szeretetszolgálat Napközi-Pszichiátriai Betegek Nappali Intézménye

9029

Győr

Ladik

utca

27.

Szociális alapellátások intézete

9400

Sopron

Uszoda

utca

9.

Hajdú-Bihar megye

Hajdúsámsoni Református Egyházközség Idősek Klubja És Pszich. Nappali Ellátás, Házi Segítségnyújtás

4251

Hajdúsámson

Rákóczi

utca

2.

Társ Szociális Intézmény

4200

Hajdúszoboszló

Baross

utca

25.

Kerekestelepi Református Szociális Szolgáltató Központ

4030

Debrecen

Kerekes Ferenc

utca

18.

Csiga-Ház Szociális Szolgáltató Intézmény

4100

Berettyóújfalu

Puskin

utca

10.

Nádudvari Református Egyházközség Idősek Otthona

4181

Nádudvar

Petri-Derzs

utca

6.

Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ

4183

Kaba

Jókai

utca

4.

Szociális Szolgáltató és Információs Központ

4130

Derecske

Bocskai

utca

6.

Liget Közösségi Ház

4060

Balmazújváros

Debreceni

utca

12.

Hajdú Gondoskodó Szociális Szolgáltató Központ

4242

Hajdúhadház

Széchenyi

utca

18/B.

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

4150

Püspökladány

Szent István

utca

33.

1. Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás 4150 Püspökladány, Karcagi u. 32. szám alatti telephelye

4150

Püspökladány

Karcagi

utca

32.

ÉLIM Református Szolgáltató Központ

4079

Debrecen

Bánk

helyrajzi szám (HRSZ.)

Heves megye

I. Alapellátási Központ

3200

Gyöngyös

Petőfi

út

73.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Szociális Szolgáltató Központ

5321

Kunmadaras

Kálvin

utca

9.

Abádszalóki telephely

5241

Abádszalók

István király

út

19.

Idősek Klubja, Kisújszállás

5310

Kisújszállás

Kálvin

utca

13.

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Szolnoki Pszichiátriai betegek Nappali Intézménye

5000

Szolnok

Tófenék

út

17.

nappali centrum

5000

Szolnok

Prizma

utca

13.

Komárom-Esztergom megye

ESZI Mentálhigiénés Klub

2800

Tatabánya

Huba vezér

utca

6.

Komárom-Esztergom Megyei  Integrált Szociális Intézmény

2509

Esztergom

Dr. Niedermann Gy.

utca

1.

Pest megye

Humán Szolgáltató Központ (Telephely 3.)

2120

Dunakeszi

út

141.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

"Szent Rita" Pszichiátriai Betegek és Fogyatékkal Élők Nappali Intézmény

4432

Nyíregyháza

Izabella

út

48.

Szabolcsveresmarti Református Diakóniai Központ és Szociális Szolgálat

4496

Szabolcsveresmart

Kossuth

utca

33.

Szociális Alapszolgáltatási Központ Pap

4631

Pap

Kossuth

utca

104.

Kézfogás Szociális Szolgáltató Központ

4440

Tiszavasvári

Dózsa György

utca

33.

Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ 6. számú Idősek Klubja

4400

Nyíregyháza

Vécsey

köz

31.

Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ 3. számú Idősek Klubja

4400

Nyíregyháza

Csaló

köz

11-13.

Újfehértói Szociális Szolgáltató Központ Idősek Klubja (telephely)

4244

Újfehértó

Eötvös

utca

26.

Csillag Diakóniai Központ és Szociális Szolgálat

4546

Anarcs

Kossuth

utca

37.

Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye

4754

Géberjén

József Attila

út

4-6.

Megoldás Szociális Szolgáltató Központ

4600

Kisvárda

Kölcsey

út

5.

Pszichiátriai Betegek Nappali Intézménye telephely

4800

Vásárosnamény

Esze Tamás

utca

4.

Gesztus Szociális Szolgáltató Központ

4625

Záhony

Széchenyi

út

16.

Tolna megye

"Őszikék" Szociális Alapszolgáltatások Intézménye

7200

Dombóvár

Arany János

tér

3.

Vas megye

Szombathelyi Egyházmegyei Karitász Levendula-ház Pszichiátriai Betegek Nappali Ellátója

9552

Vásárosmiske

Kossuth L.

utca

2.

Szombathelyi Egyházmegyei Karitász Szent Pál Szociális Központ Pszichiátriai Betegek Nappali Ellátója

9544

Kemenespálfa

Kossuth L.

utca

30.

Szombathelyi Egyházmegyei Karitász Hársfa-Ház Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Nappali Ellátója

9700

Szombathely

Nagy Lajos király

utca

47.

Szombathelyi Egyházmegyei Karitász Szikla Pszichiátriai betegek Nappali Ellátója és Közösségi Gondozója

9700

Szombathely

Hollán E.

utca

14.

Veszprém megye

"Fekete Gyémánt" Foglalkoztató Klub

8100

Várpalota

Fekete Gyémánt

utca

5.

"Horgony" Pszichiátriai Betegek Nappali Klubja

8200

Veszprém

Hóvirág

utca

14.

Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ

8420

Zirc

Ady Endre

utca

3.

Zala megye

Szombathelyi Egyházmegyei Karitász Szent Család Szociális Központ Pszichiátriai Betegek Nappali Ellátója

8983

Nagylengyel

Arany János

utca

2.

Szociális Klub

8900

Zalaegerszeg

Kosztolányi Dezső

utca

23.

Völgy Alapítvány Nappali Intézménye Lehetőségek Klubháza

8800

Nagykanizsa

Ady

utca

31.

 •  Szenvedélybetegek nappali ellátása

Telephelyi cím adatok és elérhetőségek

Telephely neve

Telephely

Bács-Kiskun megye

RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat

6000

Kecskemét

Fecske

utca

20.

Válasz Szenvedélybeteg-segítő és Drogprevenciós Központ

6100

Kiskunfélegyháza

Bajza

utca

36.

Kaskantyú, Hunyadi u.

6211

Kaskantyú

Hunyadi J.

utca

71.

Baranya megye

Bázis Nappali Szolgálat

7621

Pécs

Megye

utca

7/2.

INDIT Közalapítvány „Tisztás” Drogkonzultációs Központ Szenvedélybetegek Nappali Intézménye és Közösségi Ellátása

7624

Pécs

Hungária

utca

5.

Békés megye

Békési Mentálhigiénés Szolgálat

5630

Békés

Borosgyán

utca

1/1.

Békéscsabai Kistérségi Szociális Kikötő Szolgálat

5600

Békéscsaba

Kolozsvári

utca

62.

Evangélikus Idősek Klubja

5940

Tótkomlós

Luther

utca

1.

Harmónia Klub és Fordulat Klub

5900

Orosháza

Kettőssánc

tér

10.

Bartók Béla Utcai Idősek Otthona

5600

Békéscsaba

Bartók Béla

utca

12.

Szenvedélybetegek Integrált Intézménye

5700

Gyula

K. Schriffert

utca

14.

"Második Esély" Klub

5540

Szarvas

Tessedik S.

utca

24.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Szenvedélybetegek nappali ellátása

3876

Hidasnémeti

Templom

köz

2.

Laurus SzKE Szenvedélybetegek Nappali Ellátása

3533

Miskolc

Lónyay Menyhért

utca

13.

Füzérkomlós Szociális Alapszolgáltatási Intézmény

3997

Füzérkomlós

dr. Molnár

út

44.

József A. úti telephely

3600

Ózd

József Attila

út

3.

Gönci Sziget

3895

Gönc

Rákóczi

út

89.

Pálházai Körzeti Alapszolgáltatási Központ

3994

Pálháza

Dózsa György

út

33.

Budapest

RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat Nappali Ellátó Részleg

1115

Budapest 11. ker.

Csóka

utca

5.

Szenvedélybetegek Nappali Ellátó Intézménye

1084

Budapest 08. ker.

József

utca

49.

Mátyás Klub

1084

Budapest 08. ker.

Mátyás

tér

12.

Félút Centrum Szenvedélybetegek Integrált Intézménye

1172

Budapest 17. ker.

Liget

sor

119.

ORCZY Szenvedélybetegek Nappali Klub

1089

Budapest 08. ker.

Orczy

út

27.

Írisz Klub Szenvedélybetegek Nappali Intézménye

1096

Budapest 09. ker.

Berzenczey

utca

26.

Magyarországi Református Egyház Válaszút Misszió (Szenvedélybetegek Nappali Ellátása)

1120

Budapest 12. ker.

Krisztina

körút

5.

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Soroksári Szenvedélybetegek Nappali Intézménye

1238

Budapest 23. ker.

Grassalkovich

út

104.

Szociális Központ Szenvedélybetegek Nappali Intézménye

1139

Budapest 13. ker.

Országbíró

utca

16.

Fogadó

1126

Budapest 12. ker.

Kékgolyó

utca

19/c.

Csongrád megye

Mórahalmi Telephely

6782

Mórahalom

Bercsényi

út

564/17.

Dr. Farkasinszky Terézia Ifjúsági Drogcentrum

6726

Szeged

Fésű

utca

4.

Fejér megye

RÉV Szenvedélybeteg-segítő Ambulancia

8000

Székesfehérvár

Móri

út

18-20.

Szociális Szolgáltató Központ

2400

Dunaújváros

Derkovits

utca

6.

Egészségdokk Drogkonzultációs Iroda

8000

Székesfehérvár

Mártírok

útja

2.

Hajdú-Bihar megye

Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ

4183

Kaba

Jókai

utca

4.

Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ Biharnagybajom

4172

Biharnagybajom

Rákóczi

út

17.

Szivárványház Szociális Szolgáltató Központ

4251

Hajdúsámson

Kossuth

út

43.

Liget Közösségi Ház

4060

Balmazújváros

Debreceni

utca

12.

Forrás Közösségi Klub

4031

Debrecen

Angyalföld

tér

11.

Álmosdi Református Egyházközség Sarepta Szociális Központ

4285

Álmosd

Bocskai

utca

1-3.

Hajdú Gondoskodó Szociális Szolgáltató Központ Petőfi utcai telephely

4242

Hajdúhadház

Petőfi

utca

13.

ÉLIM Református Szolgáltató Központ

4079

Debrecen

Bánk

helyrajzi szám (HRSZ.)

Szociális Szolgáltató Központ Debrecen

4028

Debrecen

Laktanya

utca

2.

Szociális  Szolgáltató Intézmény

4150

Püspökladány

Gábor Áron

utca

11.

Szociális Integrált Intézmény

4130

Derecske

Csokonai

utca

3.

Tevékeny Gondozási Szolgálat Hajdúböszörményi Telephelye

4220

Hajdúböszörmény

Kassa

utca

2.

Szenvedélybetegek Balmazújvárosi Nappali Intézménye

4060

Balmazújváros

Nádudvari

utca

52.

Hajdúnánási Szenvedélybetegek Nappali Intézménye

4080

Hajdúnánás

Dorogi

utca

51.

"Úton" Mentálhigiénés Központ

4031

Debrecen

Szoboszlói

út

21.

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Debreceni Szociális Központ

4024

Debrecen

Rákóczi

utca

7.

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Debreceni Szociális Központ Víztorony Utcai Telephely

4029

Debrecen

Víztorony

utca

9-11-13.

Heves megye

Főegyházmegyei Karitász Központ RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálata

3300

Eger

Kolozsvári

utca

49.

I. Alapellátási Központ

3200

Gyöngyös

Petőfi

út

73.

Hegymenet Klub- Szenvedélybetegek és Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye

3000

Hatvan

Madách

út

14.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

A Tevékeny Szeretet Közössége Szenvedélybetegek Nappali Intézménye Mezőtúr

5400

Mezőtúr

Sugár

út

31.

Idősek Klubja, Kisújszállás

5310

Kisújszállás

Kálvin

utca

13.

nappali centrum

5000

Szolnok

Prizma

utca

13.

Komárom-Esztergom megye

ESZI Mentálhigiénés Klub

2800

Tatabánya

Huba vezér

utca

6.

Pest megye

Szociális Gondozó Központ Szenvedélybeteg Ellátás

2030

Érd

Vörösmarty

utca

31.

Somogy megye

INDIT Közalapítvány "TÜKÖRKÉP" Kaposvári Addiktológiai Konzultációs Központ

7400

Kaposvár

Béke

utca

47.

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Kastélyosdombói Szenvedélybetegek Nappali Ellátója

7977

Kastélyosdombó

utca

5.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Bökönyi Görögkatolikus Egyházközség Szociális Szolgáltató Intézmény

4231

Bököny

Árpád

utca

13.

Szabolcsveresmarti Református Diakóniai Központ és Szociális Szolgálat

4496

Szabolcsveresmart

Kossuth

utca

33.

"Szent Miklós Udvara" Szociális Alapszolgáltató Intézmény

4233

Balkány

Kossuth

út

50.

Szociális Alapszolgáltatási Központ Pap

4631

Pap

Kossuth

utca

104.

Boldog Családokért Szociális és Gyermekvédelmi Egyesület Szociális Szolgáltató Központ

4821

Ópályi

Rajk László

út

131.

Kézfogás Szociális Szolgáltató Központ

4440

Tiszavasvári

Dózsa György

utca

33.

Fogyatékos személyek és szenvedélybetegek nappali ellátása

4233

Balkány

Benedek

utca

10.

Baptista Tevékeny Szeretet MIsszió Szenvedélybetegek Nappali Intézménye

4400

Nyíregyháza

Szarvas

utca

38.

Újfehértói Szocális Szolgáltató Központ (telephely)

4244

Újfehértó

Mártírok

utca

6.

Szenvedélybetegek Nappali Intézménye és Étkeztetési Központ-Balkány

4233

Balkány

Szakolyi

út

50.

Csillag Diakóniai Központ és Szociális Szolgálat

4546

Anarcs

Kossuth

utca

37.

TELSE-Szociális Szolgáltató

4440

Tiszavasvári

Vasvári Pál

utca

55.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Szociális Alapszolgáltatásokat Nyújtó Integrált Intézmény

4900

Fehérgyarmat

Kossuth

tér

40.

Oltalom Szeretetszolgálat

4400

Nyíregyháza

Rákóczi

utca

104.

Tolna megye

Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat

7100

Szekszárd

Munkácsy

utca

7/A.

Vas megye

Szombathelyi Egyházmegyei Karitász Rév Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Szolgálata, Közösségi Gondozója és Nappali Ellátója

9700

Szombathely

Wesselényi

utca

24.

Szombathelyi Egyházmegyei Karitász Hársfa-Ház Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Nappali Ellátója

9700

Szombathely

Nagy Lajos király

utca

47.

Szociális Szolgáltató és Információs Központ Körmend

9900

Körmend

Thököly Imre

utca

46.

Veszprém megye

Szenvedélybetegek Nappali Ellátó Intézménye

8200

Veszprém

Pápai

út

37/B.

Zala megye

Szociális Klub

8900

Zalaegerszeg

Kosztolányi Dezső

utca

23.

 •  Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás

Telephelyi cím adatok és elérhetőségek

Telephely neve

Telephely

Bács-Kiskun megye

RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat

6000

Kecskemét

Fecske

utca

20.

Humán Szolgáltató Központ

6200

Kiskőrös

Kossuth L.

utca

27.

Magyarországi Baptista Egyház Filadelfia Integrált Szociális Intézmény (6100 Kiskunfélegyháza, Kun u. 10.)

6100

Kiskunfélegyháza

Kun

utca

10.

Baranya megye

Bázis Addiktológiai Közösségi Szolgálat és Bázis Ház Támogatott Lakhatás

7621

Pécs

Király

utca

21.

INDIT Közalapítvány „Tisztás” Drogkonzultációs Központ Szenvedélybetegek Nappali Intézménye és Közösségi Ellátása

7624

Pécs

Hungária

utca

5.

Közösségért Alapítvány, Közösségi Szolgáltatások-Dél Baranya

7900

Szigetvár

Szent István

lakótelep

7.

Békés megye

Békés Mérték Közösségi Ház

5600

Békéscsaba

Békési

út

40.

Békési Mentálhigiénés Szolgálat

5630

Békés

Borosgyán

utca

1/1.

Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet

5830

Battonya

Hunyadi

utca

65.

Független Egyesület Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása

5537

Zsadány

Béke

utca

82.

Független Egyesület Szivárvány Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása Orosháza Városban és Kistérs-ben

5900

Orosháza

Hajnal

köz

1.

Gyula Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye

5700

Gyula

Galamb

utca

21.

Ótemplomi Szeretetszolgálat (székhely)

5540

Szarvas

Vajda Péter

utca

7.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Önmegvalósítás Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása

3531

Miskolc

Győri

kapu

24.

TÁMOGAT-LAK Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása

3525

Miskolc

Feszty Á.

utca

25.

Esélyteremtő Nonprofit Kft. Világítótorony Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása

3897

Zsujta

út

34.

Esélyteremtő Nonprofit Kft. Háló Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása

3900

Szerencs

Rákóczi

út

16.

József A. úti telephely

3600

Ózd

József Attila

út

3.

Putnoki Humán Szolgáltató Központ

3630

Putnok

Szkala B.

út

20.

Alapszolgáltatási Központ

3980

Sátoraljaújhely

Hősök

tere

10.

Budapest

RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat és Közösségi Ellátó

1115

Budapest 11. ker.

Bartók Béla

út

96.

Sziget Droginformációs Alapítvány

1074

Budapest 07. ker.

Rottenbiller

utca

10.

Ébredések Alapítvány

1089

Budapest 08. ker.

Kávária

tér

5.

Szent Erzsébet Karitsz-Szenvedélybetegsegítő Lelki Központ

1035

Budapest 03. ker.

Kórház

utca

37.

Szenvedélybetegek Nappali Ellátó Intézménye

1084

Budapest 08. ker.

József

utca

49.

Drog Stop Egyesület Szenvedélybetegek Részére Nyújtott Közösségi Alapellátás

1046

Budapest 04. ker.

Külső Szilágyi

út

14.

ÉLETreFORMA Szenvedélybetegek Közösségi és Alacsonyküszöbű Ellátása

1074

Budapest 07. ker.

Rottenbiller

utca

10.

Félút Centrum Szenvedélybetegek Integrált Intézménye

1172

Budapest 17. ker.

Liget

sor

119.

szenvedélybetegek közösségi ellátása-Lukács Gy.1-3.

1039

Budapest 03. ker.

Lukács György

utca

1-3.

Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány Szenvedélybetegek VIII. kerületi Közösségi Szolgáltatása

1084

Budapest 08. ker.

Auróra

utca

11.

Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Közhasznú Alapítvány

1095

Budapest 09. ker.

Gát

utca

25.

Közösségi ellátások

1044

Budapest 04. ker.

Megyeri

út

43.

Magyarországi Református Egyház Válaszút Misszió

1120

Budapest 12. ker.

Krisztina

körút

5.

Utcafront Menedék

1104

Budapest 10. ker.

Bánya

utca

1.

Fogadó

1126

Budapest 12. ker.

Kékgolyó

utca

19/c.

Csongrád megye

Független Egyesület Támaszpont Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása

6600

Szentes

Csongrádi

út

2.

II. sz. Idősek Klubja,alapszolgáltatások- Fő u.

6640

Csongrád

utca

64.

Fejér megye

RÉV Szenvedélybeteg-segítő Ambulancia

8000

Székesfehérvár

Móri

út

18-20.

HUMÁN SZTRÁDA Nonprofit Kft. Szenvedély- és Pszichiátriai betegek Közösségi Ellátása

2481

Velence

utca

191.

Magyarországi Református Egyház Újváros Drogambulancia

2400

Dunaújváros

Petőfi Sándor

utca

1.

Győr-Moson-Sopron megye

Szenvedélybetegek Közösségi Ellátó Szolgálat

9024

Győr

Lajta

utca

38.

Hajdú-Bihar megye

"Kulcs" Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása

4032

Debrecen

Poroszlay

út

97.

"Előrelépés" Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása

4025

Debrecen

Görgey

utca

20.

Tiszántúli Református Egyházkerület Közösségi Ellátások

4025

Debrecen

Hatvan

utca

1/C.

Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ

4183

Kaba

Jókai

utca

4.

Szociális Szolgáltatási Központ

4220

Hajdúböszörmény

II. Rákóczi Ferencz

utca

42.

Liget Közösségi Ház

4060

Balmazújváros

Debreceni

utca

12.

Forrás Közösségi Klub

4031

Debrecen

Angyalföld

tér

11.

Hajdú Gondoskodó Szociális Szolgáltató Központ Petőfi utcai telephely

4242

Hajdúhadház

Petőfi

utca

13.

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Debreceni Szociális Központ Víztorony Utcai Telephely

4029

Debrecen

Víztorony

utca

9-11-13.

Kelet-magyarországi Humán Szolgáltató Központ Komádi telephely

4100

Berettyóújfalu

Kálvin

tér

4.

Heves megye

Esélyteremtő Nonprofit Kft. Kapocs Pszichiátriai Betegek Közösségi Ellátása

3346

Bélapátfalva

Petőfi

út

25.

Főegyházmegyei Karitász Központ RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálata

3300

Eger

Kolozsvári

utca

49.

KHSZK Lokodi úti telephelye

3200

Gyöngyös

Lokodi

út

7.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Reménysugár Közösségi Ellátó Szolgálat

5350

Tiszafüred

Kossuth

tér

1.

IV. számú telephely, Szajol

5081

Szajol

út

22.

III. sz. telephely Nagykörü, Szabadság u. 2.

5065

Nagykörű

Szabadság

utca

2.

I. sz. telephely Tiszasüly, Kiséri út 20.

5061

Tiszasüly

Kiséri

út

20.

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központja

5071

Besenyszög

Szabadság

tér

3.

II. sz. telephely, Kőtelek

5062

Kőtelek

Damjanich

utca

11.

Komárom-Esztergom megye

"Segítő kezek" Vöröskereszt Szociális Intézménye

2800

Tatabánya

Posta

utca

5.

Szociális Alapellátó Intézmény

2890

Tata

Deák Ferenc

utca

5.

Nógrád megye

Bátonyterenye Kistérségi Szociális Központ

3070

Bátonyterenye

Molnár Sándor

út

1-3.

Egészségügyi-Szociális Központ

3100

Salgótarján

Füleki

út

41.

Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ

3170

Szécsény

Rákóczi

út

41.

Balassagyarmati Kistérség Szociális Szolgáltató Központ

2660

Balassagyarmat

Rákóczi fejedelem

út

12.

Pest megye

Maglódi telephely

2234

Maglód

út

24.

"Területi összefogással a megelőzésért" Alapítvány

2600

Vác

Deákvári

főút

33.

Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (Pesti úti telephely)

2700

Cegléd

Pesti

út

7.

Magyar Máltai Szereteteszolgálat Egyesület Közép-Magyarorsági Régió, Fogadó Támogató Szolgálat és Szenvedélybeteg Segítő Központ

2100

Gödöllő

Palota-kert

kert

2/A.

Gondviselés Háza Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat Monor

2200

Monor

Kisfaludy

utca

50.

Somogy megye

SzocioNet Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

7400

Kaposvár

Honvéd

utca

33/A.

INDIT Közalapítvány "TÜKÖRKÉP" Kaposvári Addiktológiai Konzultációs Központ

7400

Kaposvár

Béke

utca

47.

Közösségért Alapítvány, Közösségi Szolgáltatások- Dél-Balaton

8630

Balatonboglár

Vikár B.

utca

12.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Filadelfia Szociális Központ

4461

Nyírtelek

Tokaji

út

52.

Szivárvány Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása

4400

Nyíregyháza

Váci Mihály

utca

41.

Talentum Közösségi Ellátás

4400

Nyíregyháza

Damjanich

út

4-6.

Esélyteremtő Nonp. Kft. Sarokpont Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Közösségi Ellátása

4931

Tarpa

Jókai

utca

15.

Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ

4461

Nyírtelek

Puskin

utca

2-4.

TELSE-Szociális Szolgáltató

4440

Tiszavasvári

Vasvári Pál

utca

55.

Tolna megye

"Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ

7200

Dombóvár

Kinizsi

utca

37.

Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat

7100

Szekszárd

Munkácsy

utca

7/A.

Vas megye

Népjóléti Szolgálat Celldömölk

9500

Celldömölk

Szalóky

utca

3.

Szombathelyi Egyházmegyei Karitász Rév Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Szolgálata, Közösségi Gondozója és Nappali Ellátója

9700

Szombathely

Wesselényi

utca

24.

Veszprém megye

Alkohol Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása

8330

Sümeg

Kossuth

utca

18-20.

Alkohol Drogsegély Ambulancia

8200

Veszprém

Egyetem

utca

19.

Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezete Veszprémi Szenvedélybetegek Közösségi Ellátó Szolgála

8200

Veszprém

Szigeti J.

utca

10.

Zala megye

Szenvedélybetegek Közösségi Ellátó Szolgálata Zalaegerszeg

8900

Zalaegerszeg

Ady Endre

utca

29.

Szenvedélybetegek Közösségi Ellátó Szolgálata Zalaegerszeg Nagykanizsai Telephelye

8800

Nagykanizsa

Sugár

utca

28.

MMSZ Gondviselés Háza Fogadó Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása

8800

Nagykanizsa

Ady Endre

utca

18.

 •  Szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás

Telephelyi cím adatok és elérhetőségek

Telephely neve

Telephely

Bács-Kiskun megye

RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat

6000

Kecskemét

Fecske

utca

20.

Válasz Szenvedélybeteg-segítő és Drogprevenciós Központ

6100

Kiskunfélegyháza

Bajza

utca

36.

"Egyenlítő" Alacsonyküszöbű Addiktológiai Szolgálat

6500

Baja

Szegedi

út

2.

Baranya megye

INDIT Közalapítvány Szenvedélybetegek Integrált Alacsonyküszöbű Szolgáltatója telephely

7628

Pécs

Gorkij

utca

1.

Békés megye

MI-ÉRTÜNK "Konzultációs Központ" Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása

5600

Békéscsaba

Kazinczy

utca

6/1.

MI-ÉRTÜNK "Kontakt Pont" Orosháza

5900

Orosháza

Október 6.

utca

33-35.

Szenvedélybetegek Integrált Intézménye

5700

Gyula

K. Schriffert

utca

14.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Viola Alapítvány Ózdi Alacsonyküszöbű Ellátás

3600

Ózd

Vasvár

út

59.

VIOLA Időskorúakat Gondozó Közhasznú Alapítvány

3433

Nyékládháza

Kossuth

út

37.

TÁM-PONT Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása

3525

Miskolc

Feszty Á.

utca

25.

Miskolci Női Lakóotthon

3529

Miskolc

Mésztelep

utca

11.

Budapest

Anonym AIDS Tanácsadó Szolgálat

1113

Budapest 11. ker.

Karolina

út

35/B.

Katolikus Karitász-Caritas Hungarica

1111

Budapest 11. ker.

Bartók Béla

út

30.

Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány

1143

Budapest 14. ker.

Tábornok

utca

11/b.

Szenvedélybetegek Nappali Ellátó Intézménye

1084

Budapest 08. ker.

József

utca

49.

Szenvedélybetegek Részére Nyújtott Alacsonyküszöbű Ellátás 2.

1046

Budapest 04. ker.

Külső Szilágyi

út

14.

Drog Stop Budapest Egyesület Szenvedélybetegek Részére Nyújtott Alacsonyküszöbű Ellátás

1046

Budapest 04. ker.

Külső Szilágyi

út

14.

Drog Stop Budapest Egyesület

1046

Budapest 04. ker.

Külső Szilágyi

út

14.

Józan Babák Klub Alternatív Terhesgondozás és Családgondozás alacsonyküszöbű ellátás

1082

Budapest 08. ker.

Baross

utca

118.

Józan Babák Klub Krízisdiszpécser-szolgálat alacsonyküszöbű szolgáltatás

1096

Budapest

Thaly Kálmán

utca

10.

Dióverő Szolgálat

1135

Budapest 13. ker.

Róbert Károly

körút

102.

Alternatíva Alapítvány Alacsonyküszöbű Szolgáltatása

1084

Budapest 08. ker.

Auróra

utca

11.

Kompánia Alapítvány "Alternatíva"

1212

Budapest

Karácsony Sándor

utca

1.

ÉLETreFORMA Szenvedélybetegek Közösségi és Alacsonyküszöbű Ellátása

1074

Budapest 07. ker.

Rottenbiller

utca

10.

ORCZY Szenvedélybetegek Nappali Klub

1089

Budapest 08. ker.

Orczy

út

27.

Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ártalomcsökkentő ellátása Lukács Gy. u. 1-3.

1039

Budapest 03. ker.

Lukács György

utca

1-3.

Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Közhasznú Alapítvány

1095

Budapest 09. ker.

Gát

utca

25.

Drogprevenciós Alapítvány

1134

Budapest 13. ker.

Csángó

utca

3/B.

Magyarországi Református Egyház Válaszút Misszió

1120

Budapest 12. ker.

Krisztina

körút

5.

Utcafront Menedék

1104

Budapest 10. ker.

Bánya

utca

1.

Budapest I.ker. MMSZ Egyesület Fogadó Pszichoszociális Szolgálat

1016

Budapest 01. ker.

Csap

utca

2.

Fogadó

1126

Budapest 12. ker.

Kékgolyó

utca

19/c.

Csongrád megye

Szermentes Sziget Alacsonyküszöbű Szolgáltatóház

6723

Szeged

Becsei

utca

3.

Független Egyesület Hód-Drog Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása

6800

Hódmezővásárhely

Serháztér

utca

6.

Dr. Farkasinszky Terézia Ifjúsági Drogcentrum

6726

Szeged

Fésű

utca

4.

Fejér megye

Wichern Alapítvány Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása Tranzit Szolgálat

8000

Székesfehérvár

Sziget

utca

21.

Magyarországi Református Egyház Újváros Drogambulancia

2400

Dunaújváros

Petőfi Sándor

utca

1.

Győr-Moson-Sopron megye

Magyar Máltai Szeretetszolgálat "SzínStér" Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása

9021

Győr

Amadé L.

út

1.

Hajdú-Bihar megye

"Ajtó" Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása

4032

Debrecen

Poroszlay

út

97.

Forrás Közösségi Klub

4031

Debrecen

Angyalföld

tér

11.

Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Közösségi Ellátása

4220

Hajdúböszörmény

Kassa

utca

2.

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Debreceni Szociális Központ

4024

Debrecen

Rákóczi

utca

7.

Heves megye

Esélyteremtő Nonprofit Kft. Kapocs Alacsonyküszöbű Ellátás

3200

Gyöngyös

Epreskert

út

8.

Főegyházmegyei Karitász Központ RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálata

3300

Eger

Kolozsvári

utca

49.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ

5000

Szolnok

Városmajor

út

67/a

Komárom-Esztergom megye

Utcai Szociális Segítők Egyesülete Alacsonyküszöbű Ellátások Integrált Intézménye Alacsonyküszöbű Szolgálatok

2800

Tatabánya

Táncsics

utca

1/F.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza

2500

Esztergom

Kossuth Lajos

utca

42.

Nógrád megye

Egészségügyi-Szociális Központ

3100

Salgótarján

Füleki

út

41.

Pest megye

"Területi összefogással a megelőzésért" Alapítvány

2600

Vác

Deákvári

főút

33.

Szociális Gondozó Központ Szenvedélybeteg Ellátás

2030

Érd

Vörösmarty

utca

31.

Somogy megye

INDIT Közalapítvány "TÜKÖRKÉP" Kaposvári Addiktológiai Konzultációs Központ

7400

Kaposvár

Béke

utca

47.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Adelante Alapítvány "Part" Alacsonyküszöbű Ellátás

4400

Nyíregyháza

Kiss Ernő

utca

36.

Talentum Alacsonyküszöbű Ellátás

4400

Nyíregyháza

Damjanich

út

4-6.

Tolna megye

Közösségi ellátás

7100

Szekszárd

Flórián

utca

1-2.

Vas megye

Szombathelyi Egyházmegyei Karitász Rév Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Szolgálata, Közösségi Gondozója és Nappali Ellátója

9700

Szombathely

Wesselényi

utca

24.

Veszprém megye

Magyar Vöröskereszt Veszprémi Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátó Szolgálata

8200

Veszprém

Szigethy

utca

10.

Zala megye

"Újrakezdés" Alacsonyküszöbű Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása

8900

Zalaegerszeg

Mérleg

tér

2.

Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátó Szolgálata Nagykanizsa

8800

Nagykanizsa

Sugár

utca

28.

Kiadva a felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló 329/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés b) és c) pontja alapján

Játékfüggőséggel foglalkozó szervezetek

A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 29/J. § (1) bekezdésének b) pontja értelmében az állami adóhatóság a honlapján a jogkövető magatartás elősegítése és a játékosok védelme érdekében – közzétesz legalább egy, Magyarországon szerencsejáték-függőség kezelésével foglalkozó szervezetet annak elnevezésével, illetve elérhetőségével.

Játékfüggőséggel foglakozó szervezetek elérhetőségei

 Sor-szám:

 Szervezet elnevezése

 Szervezet elérhetősége

 1.

Emberbarát Alapítvány

Cím:1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.
Tel.:06-1-431-97-92
e-mail cím:Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. ">Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 2.

 

Szerencsejátékosok Országos Érdekvédelmi Közhasznú Egyesülete

Cím:1026 Budapest, Guyon Richárd u. 19. fsz./3.
Tel.:06-1-797-3920, 06-30-696-6174
e-mail cím:Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. ">Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

3.

Szerencsés Segítség Közhasznú Alapítvány

Cím:1138 Budapest, Váci út 184.
Tel.:06-1-270-30-22

 4.

 

Diótörés Alapítvány

Cím:1134 Budapest, Szabolcs u. 7.
Tel.:06-1-239-1420
e-mail cím:Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. ">Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

5.

  

Játékos Barát Korlátolt Felelősségű Társaság

Cím:1062 Budapest, Andrássy út 126.
Tel.:06-1-302-0175
e-mail cím:Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. ">Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Tájékoztató játékosvédelmi zöld számról

 

A felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló 329/2015. (XI.10.) Korm. rendelet 4. §-a alapján az állami adóhatóság a felelős játékszervezés és a fogyasztóvédelmi, játékosvédelmi érdekek érvényesülése érdekében a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 1. § (5a)-(6d) bekezdésében és a rendeletben foglaltakkal kapcsolatos bejelentések, panaszok, javaslatok szóbeli előterjesztésére játékosvédelmi zöld számot tart fenn.

Zöld szám: 80/205-352

A zöld szám 0-24 óráig üzemel, ingyenesen hívható az egész ország területéről. A szám felhívásakor egy rövid üdvözlő üzenetet követően, a sípszó után van lehetőség a bejelentés megtételére, melyre az ügyfeleknek 2 perc áll rendelkezésére. Ezen idő alatt közölni kell minden olyan, az ügyre vonatkozó lényeges információt, ami alapján az állami adóhatóság az eljárást le tudja folytatni. A bejelentés megtételének nem feltétele a név és elérhetőség megadása, azonban a közérdekűnek minősülő bejelentéssel összefüggő további tájékoztatás a bejelentő felé kizárólag nevének és lakcímének megadása esetén lehetséges.

A játékosvédelmi zöld számot valamennyi szerencsejáték-szervező köteles a honlapján feltüntetni, a távszerencsejáték és online kaszinójáték szervező kivételével a belépésnél és az értékesítési helyen, pénztárnál figyelem felhívó módon közzétenni.

EGYSZERŰSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

A GONDNOKSÁG ALÁ HELYEZÉSI ELJÁRÁSRÓL

Szerencsejáték függő személy esetén a hozzátartozók a bíróságtól kérhetik az érintett személy cselekvőképességének korlátozását és gondnokság alá helyezését. A játékkaszinó és kártyaterem üzemeltetők, online kaszinójáték és távszerencsejáték szervezők 2016. január 1-től e gondnokság alá helyezett személy belépését, bejelentkezését, szerencsejátékban való részvételét kötelesek megakadályozni.

 • Ki indíthatja meg a pert és ki ellen kell megindítani?

A gondnokság alá helyezés iránti pert a nagykorú személy együttélő házastársa (bejegyzett élettársa), élettársa, egyeneságbeli rokona, testvére, a kiskorú személy törvényes képviselője (szülő, gyám), a gyámhatóság és az ügyész, mint felperes indíthatja meg. A gondnokság alá helyezési pert a szerencsejáték függő személy ellen, mint alperes ellen kell megindítani.

 • Megindíthatja-e az érintett szerencsejáték függő a gondnokság alá helyezése iránti pert?

Nem.

 • Hogyan kezdeményezhető ilyen jellegű korlátozás?

A gondnokság alá helyezési pert a bíróságnál lehet megindítani.

 

 • Melyik bíróságnál indítható a per?

 

A gondnokság alá helyezési per elsősorban a gondnokság alá helyezendő szerencsejáték függő személy, mint alperes lakóhelye szerinti járásbíróságnál indítató meg.

 

 • Mit kell becsatolni a bírósághoz? Mik a keresetlevél kellékei?

 

A keresetlevélbenfel kell tüntetni:

- az eljáró bíróságot;

- a szerencsejáték függő személy (alperes) illetve a keresetet benyújtó személy (felperes) nevét, lakóhelyét és perbeli állását, illetve ha a feleknek van képviselője, ugyanezeket az adatokat a felek képviselőiről;

- az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;

- azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;

- a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet;

A gondnokság alá helyezés iránti keresetlevélben a fenti általános tartalmi elemeken kívül fel kell tüntetni azokat az adatokat is, amelyekből a keresetindításra való jogosultság megállapítható, az előadott adatokat igazoló okiratokat mellékelni kell (pl: házassági anyakönyvi kivonat másolata), illetve az alperes ingatlanvagyonára vonatkozó adatokat (ingatlan tulajdoni lapja). Továbbá a keresetlevélben – ha arról a felperesnek tudomása van – jelezni kell az alperes előzetes jognyilatkozatára vonatkozó adatokat.

 

 • Milyen költségekkel jár az eljárás?

 

Nem terheli az eljárás költsége a feleket. A gondnokság alá helyezés iránti perben a feleket jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül teljes költségmentesség illeti meg, vagyis a feleknek utólag sem kell kifizetni az eljárás költségeit.

 

 • Milyen döntést hozhat a bíróság a gondnokság alá helyezési perben, mi a gondnokság alá helyezés következménye?

 

A bíróság a gondnokság alá helyezési perben az alábbiak szerint dönthet:

 

 • az érintett személyt teljesen korlátozó gondnokság alá helyezi
 • a cselekvőképesség részleges korlátozásáról dönt, például vagyoni ügyeiben korlátozza az érintett cselekvőképességét;
 • ha nem indokolt a gondnokság alá helyezés, gondnokság alá helyezés iránti keresetet elutasítja.

 

1.Teljesen korlátozó gondnokság esetén az alperes személy cselekvőképtelenné válik. A gondnokolt cselekvőképtelen, helyette gondnoka járhat el az ügyei intézésében. Adott esetben szerencsejátékban így a gondnokolt önállóan nem vehet részt.

2. A cselekvőképesség részleges korlátozása esetén:

A cselekvőképességet részlegesen korlátozó ítéletben a bíróságnak meg kell határoznia azokat a személyi, illetve vagyoni jellegű ügycsoportokat, amelyekben a cselekvőképességet korlátozza. Azokban az ügycsoportokban, amelyben a gondnokság alatt álló személy cselekvőképességét korlátozták – például szerencsejáték függő esetén vagyoni ügyekben – a gondnokolt gondnoka hozzájárulásával járhat el. Ha a jognyilatkozattal kapcsolatban a gondnokolt és a gondnok között vita merül fel, a gyámhatóság döntése szükséges. A cselekvőképességében részlegesen korlátozott személy minden olyan ügyben önállóan tehet érvényes jognyilatkozatot, amely nem tartozik abba az ügycsoportba, amelyben cselekvőképességét a bíróság korlátozta.

3. A bíróság dönthet úgy, hogy nem indokolt a gondnokság alá helyezés.

Ebben az esetben a bíróságnak a gondnokság alá helyezés iránti keresetet el kell utasítania.

De emellett mód van arra, hogy támogató kirendelését javasolja. Ha a cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezési perben a bíróság úgy ítéli meg, hogy a cselekvőképesség részleges korlátozása sem indokolt, de az érintett személy meghatározott ügyei intézésében belátási képességének kisebb mértékű csökkenése miatt segítségre szorul, a gondnokság alá helyezés iránti keresetet elutasítja és határozatát közli a gyámhatósággal. A támogatót a bíróság határozata alapján az érintettel egyetértésben a gyámhatóság rendeli ki. A támogató az érintett személy cselekvőképességének korlátozása nélkül nyújthat segítséget a döntések meghozatalában.

 

 • Ki rendeli a gondnokot, ki járhat el gondnokként?

 

A bíróság által gondnokság alá helyezett személy részére a gondnokot a gyámhatóság rendeli ki. Gondnokul – ha ez az érdekeivel kifejezetten nem ellentétes – a gondnokság alá helyezett személy által az előzetes jognyilatkozatában megjelölt vagy a gondnok kirendelése iránti eljárásban az érintett által megnevezett személyt kell kirendelni. Ha ez nem lehetséges, elsősorban a gondnokság alá helyezett személlyel együtt élő házastársat, élettársat kell gondnokul kirendelni. Ha az érintettnek nincs ilyen hozzátartozója, vagy a házastárs, az élettárs eljárása veszélyeztetné a gondnokság alá helyezett személy érdekeit, a gyámhatóság gondnokul olyan személyt rendel ki, aki a gondnokság ellátására az összes körülmény figyelembevételével alkalmas. A gondnok rendelésénél az arra alkalmas személyek közül előnyben kell részesíteni a szülőket vagy a szülők által a haláluk esetére közokiratban vagy végrendeletben megnevezett személyt, ilyenek hiányában azokat a hozzátartozókat, akik szükség esetén a személyes gondoskodást is el tudják látni. Ha a fentiek alapján a gondnok nem nevezhető, a gondnokság alá helyezett személy számára hivatásos gondnokot kell rendelni.

 

 • A gondnokság alá helyezés felülvizsgálata

 

A bíróságnak a cselekvőképesség korlátozását elrendelő ítéletében rendelkeznie kell a gondnokság alá helyezés kötelező felülvizsgálata iránti eljárás megindításának időpontjáról, amely 

a) a cselekvőképesség részleges korlátozása esetén nem lehet későbbi, mint az ítélet jogerőre emelkedésétől számított öt év;

b) a cselekvőképesség teljes korlátozása esetén nem lehet későbbi, mint az ítélet jogerőre emelkedésétől számított tíz év.

A kötelező felülvizsgálat természetesen nem jelenti azt, hogy a gondnokság megszüntetésére irányuló per megindítására jogosult személyek – maga a gondnokolt is – ne kérhetnék bármikor, a kötelező felülvizsgálatra előírt határidőtől függetlenül, a gondnokság megszüntetését vagy módosítását.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A JÁTÉKOSVÉDELMI NYILVÁNTARTÁSRÓL

 

1. Az adatkezelés jogszabályi háttere

A játékosvédelmi nyilvántartással összefüggő adatkezelésre az alábbi jogszabályok vonatkoznak (a jogszabályok neve után található linken keresztül megtekintheti a jogszabály szövegét):

 

 

2. A játékosvédelmi nyilvántartás főbb adatkezelési körülményei

2.1. A játékosvédelmi nyilvántartást vezető szerv és szervezeti egység 

Név:                Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szerencsejáték Felügyeleti Főosztály (a továbbiakban: NAV SZEF)

Székhely:        1051 Budapest, Sas u. 20-22.

Postacím:        1372 Budapest, Postafiók 431.

E-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.">Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.">Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap: http://www.nav.gov.hu/nav/szerencsejatek , www.szf.hu

2.2. Az adatkezelés célja

A játékosvédelmi nyilvántartás célja, hogy korlátozzák azon személyek részvételét a szerencsejátékban:

 

 • akiket a bíróság cselekvőképességüket teljesen vagy részlegesen korlátozó gondnokság alá helyezett,
 • akik jelentős önkorlátozó nyilatkozatot tettek.

 

2.3. Az adatkezelés jogalapja

A játékosvédelmi nyilvántartással összefüggő adatkezelés jogalapja:

 

 • a bírósági határozaton alapuló korlátozás esetében törvényi felhatalmazás,
 • jelentős önkorlátozó nyilatkozatok esetében a játékos önkéntes hozzájárulása.

 

2.4. A kezelt adatok köre

A játékosvédelmi nyilvántartás bírósági határozaton alapuló korlátozás esetén tartalmazza:

 

 • a játékos családi és utónevét, születési családi és utónevét, anyja nevét, azonosító okmány típusát és számát, lakcímét,
 • a bírósági határozaton alapuló korlátozás tényét,
 • a korlátozás határozatlan időtartamát vagy a határozott időtartam kezdő és záró időpontját.

 

A játékosvédelmi nyilvántartás önkéntes elhatározáson alapuló korlátozás esetén tartalmazza:

 

 • a játékos családi és utónevét, születési családi és utónevét, anyja nevét, azonosító okmány típusát és számát, lakcímét,
 • az önkéntes elhatározáson alapuló korlátozás tényét,
 • a játékos által a jelentős önkorlátozó nyilatkozatban megjelölt egy vagy több szerencsejáték fajtát vagy a szervezőket.

 

2.5. Az adatok forrása

A NAV SZEF a személyes adatokat a bíróság adatszolgáltatásából és a jelentős önkorlátozó nyilatkozatból ismeri meg. A játékkaszinó és kártyaterem üzemeltetők, az online kaszinójáték és távszerencsejáték szervezők [a továbbiakban együtt: szerencsejáték-szervező(k) vagy szervező(k)] a bírósági korlátozás és jelentős önkorlátozó nyilatkozat esetén is a játékosvédelmi nyilvántartás elektronikus kivonatából azonosítják be kódolt formában a személyes adatokat.

2.6. Az adatkezelés időtartama

A NAV SZEF az adatokat és az okiratokat a korlátozás megszűnését, megszüntetését követő 6 évig kezeli.

3. A szerencsejáték-szervező által végzett adatkezelés

3.1. Az szerencsejáték-szervező megnevezése

Név:                … (a szerencsejáték-szervező neve)

Székhely:        … (a szerencsejáték-szervező székhelye)

Postacím:        … (a szerencsejáték-szervező postacíme)

E-mail cím:     … (a szerencsejáték-szervező e-mail címe)

Honlap:           … (a szerencsejáték-szervező honlapja)

3.2. A szerencsejáték-szervező a játékosvédelmi nyilvántartásba elektronikus adatlekérdezés útján – a sérülékeny személy fokozott védelme biztosításának keretében – annak érdekében tekinthet be, hogy megállapítsa, hogy a betekintés időpontjában a játékosvédelmi nyilvántartás alapján a játékos szerencsejátékban történő részvétele korlátozott-e.

A szervező adatlekérdezése törvényi felhatalmazáson alapul, mivel a jogszabályok értelmében a játékos nyilvántartásba vételét megelőzően a szervezőnek kötelessége ellenőriznie, hogy a játékos korlátozás alatt áll-e.

Az adatlekérdezés titkosított formában, kódok felhasználásával történik, a szervező a játékosvédelmi nyilvántartásból közvetlenül személyes adatokhoz nem fér hozzá. A szervező informatikai rendszere a játékos által megadott adatokból (a játékos családi neve és utóneve, születési családi neve és utóneve, anyja neve, azonosító okmány típusa és száma, lakcíme) automatikusan kódot állít elő. Az adatlekérdezés a NAV SZEF által az előírásoknak megfelelő gyakorisággal aktualizált, a szervező rendelkezésére bocsátott, az ugyanezzel a módszerrel kódolt fenti játékos adatokat tartalmazó elektronikus kivonatból történik. Ha az elektronikus kivonat tartalmaz a lekérdezett kódolt adattal megegyező rekordot, akkor a szóban forgó játékos szerepel a játékosvédelmi nyilvántartásban. Ebben az esetben a szervező nem biztosít játéklehetőséget a játékos számára.

A szervező a lekérdezés során nem fér hozzá a korlátozás alapját képző írásbeli okirathoz. Így például a szervező lekérdezés útján nem ismerheti meg a bíróság adatszolgáltatását.

A szervező kizárólag a tevékenységi engedélyében szereplő szerencsejáték fajtának megfelelő korlátozásokat látja. A szervező nem ismeri meg a nyilvántartásban szereplő olyan korlátozásokat, amelyekre tevékenységi engedélye nem terjed ki.

4. Az érintett jogai

4.1. A tájékoztatás kéréshez való jog

A játékosvédelmi nyilvántartás esetében a játékos írásban tájékoztatást kérhet a NAV SZEF-től arra vonatkozóan, hogy a NAV SZEF:

 

 • milyen személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen adatkezelési cél miatt,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeli,
 • és a NAV SZEF kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést.

 

A játékos írásban tájékoztatást kérhet a szerencsejáték-szervezőtől a játékosvédelmi nyilvántartás használata alapján a szervező rendelkezésére álló adatairól.

Mind a NAV SZEF, mind a szervező a játékos kérelmét legfeljebb 30 napon belül, a játékos által megadott elérhetőségre küldött levélben – online kaszinójáték, távszerencsejáték szervező esetén elektronikus levélben – teljesíti.

4.2. A helyesbítéshez való jog

A játékos kérheti, hogy akár a NAV SZEF, akár a szerencsejáték-szervező helyesbítse valamely személyes adatát. Mind a NAV SZEF, mind a szervező a játékos kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről a játékos által megadott elérhetőségre küldött levélben – online kaszinójáték, távszerencsejáték esetén elektronikus levélben – értesíti.

4.3. A törléshez való jog

A játékos mind a NAV SZEF-től, mind a szerencsejáték-szervezőtől kérheti a személyes adatainak a törlését. A törlési kérelmet a NAV SZEF és a szervező abban az esetben utasítja el, ha a játékosvédelmi nyilvántartásban szereplő személyes adatok kezelése bírósági határozat alapján történik. A szervező a játékos kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről a játékos által megadott elérhetőségre küldött levélben – online kaszinójáték, távszerencsejáték szervezők esetén elektronikus levélben – értesíti.

4.4. A zároláshoz való jog

A játékos törlés helyett kérheti, hogy a személyes adatait a NAV SZEF vagy a szerencsejáték-szervező zárolja. A zárolás addig tart, amíg a játékos által megjelölt adatkezelési cél szükségessé teszi az adatok tárolását.

A játékos személyes adatai (például a jelentős önkorlátozó nyilatkozatának) zárolását kérheti például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy jogellenes a NAV SZEF vagy a szervező adatkezelése, azonban a játékos által kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy az adatokat a NAV SZEF vagy a szervező ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig a NAV SZEF vagy a szervező tovább tárolja a személyes adatot (például a jelentős önkorlátozó nyilatkozatot vagy annak a játékosvédelmi nyilvántartás elektronikus kivonata alapján rendelkezésre álló adatát), majd ezt követően törli az adatokat.

4.5. A tiltakozáshoz való jog

A játékos tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a NAV SZEF vagy a szervező személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítja, felhasználja. Így például a játékos tiltakozhat az ellen, ha a szervező a hozzájárulása nélkül a reklám tárgyú üzenetet küld a játékos elérhetőségére.

A játékos tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha azt feltételezi, hogy a NAV SZEF vagy szervező adatkezelésére kizárólag jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezeléseket. Így például a játékos nem tiltakozhat az önkorlátozó vagy önkizáró nyilatkozatok 6 évig történő megőrzése ellen, minthogy ezt a kötelezettséget jogszabály írja elő a NAV SZEF és a szervező számára.

5. Az érintett jogérvényesítési lehetőségei

5.1. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárása

A játékos az általa tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH) eljárását kezdeményezheti, így például abban az esetben, ha a NAV SZEF vagy a szervező nem teljesíti az 4. pont szerinti kérelmét.

A NAIH elérhetőségei:

Név:                Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely:        1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím:        1530  Budapest, Pf.: 5.

Telefon:          36 (1) 391-1400

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.">Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap: www.naih.hu

5.2. Bírósági eljárás kezdeményezése

A játékos az általa tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári peres eljárást kezdeményezhet a szerencsejáték-szervező és a NAV SZEF ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a játékos választása szerint – a játékos lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek ).

Jelentős önkorlátozó nyilatkozat
Significant self-restriction statement
Signifikante Selbstbeschränkungs-Erklärung SZF_42 Vonalkód helye
Barcode
Strichcode
A) A nyilatkozatot tevő adatai, Data of the person making the statement, Daten des Erklärenden
1.) Családi név:
Surname:
Familienname:
2.) Születési családi név:
Surname at birth:
Geburtsname (frühere(r) Familienname(n)):
3.) Anyja neve:
Mother's name:
Geburtsname der Mutter:
5.) Azonosító okmány típusa és száma:
Type and Nr. of identification document:
Ausweistyp, Ausweisnummer:
6.) Lakcím:
Address:
Adresse: város / község
city/municipality
Stadt/Gemeinde
közterület neve
name of public area
Name der öffentlichen Fläche
közterület jellege
type of public area
(street, square, etc.)
Art der öffentlichen Fläche
(Straße, Platz, usw.)
hsz.
Nr.
Haus Nr.
épület
Bldg.
Gebäude
lépcsőház
staircase
Treppenhaus/Stiege
emelet
floor
Geschoß/
Stockwerk
ajtó
door
Tür Nr.
4.) Születési hely, idő:
Place and date of birth:
Geburtsort, Geb. am:
Utónév:
First name:
Vorname:
Születési utónév:
First name at birth:
Geburtsvorname:
B) Nyilatkozat, Statement, Erklärung
Nyilatkozom, hogy az
I wish to make a self-restriction
statement
Ich gebe hiermit eine signifikante
Selbstbeschränkungs-Erklärung
bezüglich
2. pontban szereplő szerencsejáték
szervezőkre nézve jelentős
önkorlátozással kívánok élni.
for gambling service providers
listed in Point 2
der unter Punkt 2. genannten
Veranstalter ab.
1. pontban megjelölt
szerencsejáték fajtá(k)ra/
for types of games listed in Point 1
der unter Punkt 1. genannten
Glücksspielarten
1. Játékkaszinóban
szervezett kaszinójáték
Casino games operated
in land-based casinos
Spiele im Spielkasino
2. Kártyateremben szervezett
kártyajáték
Card games operated in cardrooms
Kartenspiele im Kartenzimmer
4. Online kaszinójáték
Online casino games
Online Kasinospiele
3. Távszerencsejáték
Remote gambling
(online sports betting)
Telekommunikationsglücksspiele
1. A szerencsejáték fajták:
Types of games:
Glücksspielarten:
2. A szerencsejáték szervezők:
Gambling service providers:
Veranstalter:
Hivatal tölti ki!
Iktató bélyegző
Stamp
Eingangsstempel
Postára adás dátuma:
Date of posting:
Sendungsdatum:
Beérkezés dátuma:
Date of receipt:
Eingangsdatum:
Személyes
benyújtás dátuma:
Date of personal
submission:
Datum der persönlichen
Einreichung:
Reserved for the authority!
Nur vom Amt auszufüllen!
2 0
2 0
2 0
E) Hivatal tölti ki!, Reserved for the authority!, Nur vom Amt auszufüllen!
A személyesen megjelent nyilatkozó személyazonosságát és az A) blokkban feltüntetett adatok valódiságát megvizsgáltam.
The identity of the person making the statement in person at the authority and the authenticity of the data listed in Section A)
have been examined.
Die Identität der persönlich erschienenen Person und die Richtigkeit der im Block A) angegebenen Daten wurden überprüft.
Ügyintéző aláírása
Signature of the administrator
Unterschrift des/der Beamten/Beamtin
D) Tanúk nyilatkozata (postai úton történő benyújtás esetén)
Statement of witnesses (in case of submission by post)
Erklärung der Zeugen (bei der Einreichung per Post)
Név/name/Name:
Lakcím/address/Adresse:
A nyilatkozatot tevő előttünk, mint tanúk előtt írta alá a jelentős önkorlátozó nyilatkozatot / a nyilatkozatot tevő az aláírását sajátjaként
ismerte el.
Kijelentem, hogy megfelelő ismeretekkel rendelkezem azt a nyelvet illetően, amelyen elolvastam, értelmeztem és kitöltöttem
a D) blokkot.
I declare that I possess appropriate knowledge of the language in which I have read, interpreted and filled Section D).
Ich erkläre hiermit, dass ich über entsprechende Kenntnisse derjenigen Sprache verfüge, in der ich den Block D)
durchgelesen, interpretiert und ausgefüllt habe.
Tudomásul veszem, hogy a D) blokk eltérő értelmezésével kapcsolatos vita esetén a magyar változat az irányadó.
I acknowledge that in case of any dispute concerning divergent interpretations of Section D) the Hungarian version shall prevail.
Mir ist bekannt, dass bei eventuellen Streitfragen über die unterschiedliche Auslegung des Blockes D) der ungarische
Wortlaut maßgebend ist.
I affirm that the person making the statement has signed the significant self-restriction statement in the presence of us as
witnesses/has declared the signature as its own in the presence of us as witnesses.
Wir, die unterzeichnenden und gleichzeitig anwesenden Zeugen bestätigen hiermit, dass der Erklärende die signifikante
Selbstbeschränkungs-Erklärung vor uns eigenhändig unterzeichnet hat/der Erklärende seine Unterschrift vor uns als seine eigene
anerkannt hat.
Tanú 1./Witness 1/Zeuge 1. Tanú 2./Witness 2/Zeuge 2.
Aláírás/signature/Unterschrift:
helység
place
Ort
év
year
Jahr
hónap
month
Monat
nap
day
Tag
helység
place
Ort
év
year
Jahr
hónap
month
Monat
nap
day
Tag
Nyilatkozatot tevő aláírása
Signature of the person making the
statement
Unterschrift des Erklärenden
C) A nyilatkozat dátuma és a nyilatkozat tevő aláírása
Date of the statement and signature of the person making the statement
Datum der Erklärung und Unterschrift des Erklärenden
nap
day
Tag
hónap
month
Monat
év
year
Jahr
helység
place
Ort
Nyilatkozó aláírása
Signature of the person making the statement
Unterschrift des Erklärenden
3. Az önkorlátozás érvényességi ideje:
Validity of self-restriction:
Gültigkeit der signifikanten Selbstbeschränkung:
1 év
1 year
1 Jahr
3 év
3 years
3 Jahre
5 év
5 years
5 Jahre
Kijelentem, hogy megfelelő ismeretekkel rendelkezem azt a nyelvet illetően, amelyen elolvastam, értelmeztem és kitöltöttem
a nyilatkozatot.
I declare that I possess appropriate knowledge of the language in which I have read, interpreted and filled the statement.
Ich erkläre hiermit, dass ich über entsprechende Kenntnisse derjenigen Sprache verfüge, in der ich die Erklärung durchgelesen,
interpretiert und ausgefüllt habe.
Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozat eltérő értelmezésével kapcsolatos vita esetén a magyar változat az irányadó.
I acknowledge that in case of any dispute concerning divergent interpretations of this statement the Hungarian version shall prevail.
Mir ist bekannt, dass bei eventuellen Streitfragen über die unterschiedliche Auslegung der vorliegenden Erklärung der
ungarische Wortlaut maßgebend ist.
2 0
2 0 2 0
Jelentős önkorlátozó nyilatkozat visszavonása
Revocation of the significant self-restriction statement
Widerruf der signifikanten Selbstbeschränkungs-Erklärung
SZF_42-1
PÓTLAP
Continuation sheet
Ergänzungsblatt
Vonalkód helye
Barcode
Strichcode
Hivatal tölti ki!
Iktató bélyegző
Stamp
Eingangsstempel
Személyes benyújtás
dátuma:
Date of personal
submission:
Datum der persönlichen
Einreichung:
Reserved for the authority!
Nur vom Amt auszufüllen!
A) A nyilatkozatot visszavonó adatai
Data of the person revoking the statement
Daten des Widerrufenden
1.) Családi név:
Surname:
Familienname:
2.) Születési családi név:
Surname at birth:
Geburtsname (frühere(r) Familienname(n)):
3.) Anyja neve:
Mother's name:
Geburtsname der Mutter:
5.) Azonosító okmány típusa és száma:
Type and Nr. of identification document:
Ausweistyp, Ausweisnummer:
6.) Lakcím:
Address:
Adresse: város / község
city/municipality
Stadt/Gemeinde
közterület neve
name of public area
Name der öffentlichen Fläche
közterület jellege
type of public area
(street, square, etc.)
Art der öffentlichen Fläche
(Straße, Platz, usw.)
hsz.
Nr.
Haus Nr.
épület
Bldg.
Gebäude
lépcsőház
staircase
Treppenhaus/Stiege
emelet
floor
Geschoß/
Stockwerk
ajtó
door
Tür Nr.
4.) Születési hely, idő:
Place and date of birth:
Geburtsort, Geb. am:
Utónév:
First name:
Vorname:
Születési utónév:
First name at birth:
Geburtsvorname:
B) Nyilatkozat visszavonása
Revocation of the statement
Widerrufserklärung
Nyilatkozom, hogy a szerencsejáték-felügyeleti hatóságnál korábban előterjesztett jelentős önkorlátozó nyilatkozatomat
visszavonom.
I wish to revoke my significant self-restriction statement previously submitted to the gambling supervisory authority.
Hiermit widerrufe ich die von mir bei der Glücksspielaufsichtsbehörde vorher abgegebene signifikante Selbstbeschränkungs-
Erklärung.
1. A jelentős önkorlátozó nyilatkozat vonalkódja:
Barcode of the significant self-restriction statement:
Strichcode der signifikanten Selbstbeschränkungs-Erklärung:
2.A jelentős önkorlátozó nyilatkozat benyújtásának/ postára adásának időpontja:
Date of submission/posting of the significant self-restriction statement:
Einreichungsdatum/Sendungsdatum (Datum des Poststempels):
Kijelentem, hogy megfelelő ismeretekkel rendelkezem azt a nyelvet illetően, amelyen elolvastam, értelmeztem és kitöltöttem a
nyilatkozatot.
I declare that I possess appropriate knowledge of the language in which I have read, interpreted and filled the statement.
Ich erkläre hiermit, dass ich über entsprechende Kenntnisse derjenigen Sprache verfüge, in der ich die Erklärung durchgelesen,
interpretiert und ausgefüllt habe.
2 0
2 0
D) Hivatal tölti ki!
Reserved for the authority!
Nur vom Amt auszufüllen!
Ügyintéző aláírása
Signature of the administrator
Unterschrift des/der Beamten/Beamtin
A személyesen megjelent nyilatkozó személyazonosságát és az A) blokkban feltüntetett adatok valódiságát megvizsgáltam.
The identity of the person making the statement in person at the authority and the authenticity of the data listed in Section A)
have been examined.
Die Identität der persönlich erschienenen Person und die Richtigkeit der im Block A) angegebenen Daten wurden überprüft.
C) A visszavonó nyilatkozat dátuma és a nyilatkozatot visszavonó aláírása
Date of the revocation statement and the signature of the person making the revocation statement
Datum der Widerrufserklärung und Unterschrift des Erklärenden
helység
place
Ort
év
year
Jahr
hónap
month
Monat
nap
day
Tag
Nyilatkozatot tevő aláírása
Signature of the person making the
statement
Unterschrift des Erklärenden
Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozat eltérő értelmezésével kapcsolatos vita esetén a magyar változat az irányadó.
I acknowledge that in case of any dispute concerning divergent interpretations of this statement the Hungarian version shall prevail.
Mir ist bekannt, dass bei eventuellen Streitfragen über die unterschiedliche Auslegung der vorliegenden Erklärung der
ungarische Wortlaut maßgebend ist.
Nyilatkozó aláírása
Signature of the person making the statement
Unterschrift des Erklärenden
2 0
Személyes adatok módosítása jelentős önkorlátozó nyilatkozathoz
Modification of personal data related to the significant self-restriction
statement
Änderung personenbezogener Daten zur signifikanten
Selbstbeschränkungs-Erklärung
SZF_42-2
PÓTLAP
Continuation sheet
Ergänzungsblatt
Vonalkód helye
Barcode
Strichcode
Hivatal tölti ki!
Iktató bélyegző
Stamp
Eingangsstempel
Postára adás dátuma:
Date of posting:
Sendungsdatum:
Beérkezés dátuma:
Date of receipt:
Eingangsdatum:
Személyes
benyújtás dátuma:
Date of personal
submission:
Datum der persönlichen
Einreichung:
Reserved for the authority!
Nur vom Amt auszufüllen!
A) A Jelentős önkorlátozó nyilatkozaton megadott adatok
Personal data submitted by the significant self-restriction statement
Im erfüllten Erklärungsformular angegebene Daten
1.) Családi név:
Surname:
Familienname:
2.) Születési családi név:
Surname at birth:
Geburtsname (frühere(r) Familienname(n)):
3.) Anyja neve:
Mother's name:
Geburtsname der Mutter:
5.) Azonosító okmány típusa és száma:
Type and Nr. of identification document:
Ausweistyp, Ausweisnummer:
6.) Lakcím:
Address:
Adresse: város / község
city/municipality
Stadt/Gemeinde
közterület neve
name of public area
Name der öffentlichen Fläche
közterület jellege
type of public area
(street, square, etc.)
Art der öffentlichen Fläche
(Straße, Platz, usw.)
hsz.
Nr.
Haus Nr.
épület
Bldg.
Gebäude
lépcsőház
staircase
Treppenhaus/Stiege
emelet
floor
Geschoß/
Stockwerk
ajtó
door
Tür Nr.
4.) Születési hely, idő:
Place and date of birth:
Geburtsort, Geb. am:
Utónév:
First name:
Vorname:
Születési utónév:
First name at birth:
Geburtsvorname:
B) Új (hatályos) adatok, New (valid) data, Neue (gültige) Daten
1.) Családi név:
Surname:
Familienname:
2.) Születési családi név:
Surname at birth:
Geburtsname (frühere(r) Familienname(n)):
3.) Anyja neve:
Mother's name:
Geburtsname der Mutter:
5.) Azonosító okmány típusa és száma:
Type and Nr. of identification document:
Ausweistyp, Ausweisnummer:
4.) Születési hely, idő:
Place and date of birth:
Geburtsort, Geb. am:
Utónév:
First name:
Vorname:
Születési utónév:
First name at birth:
Geburtsvorname:
2 0
2 0
2 0
6.) Lakcím:
Address:
Adresse: város / község
city/municipality
Stadt/Gemeinde
közterület neve
name of public area
Name der öffentlichen Fläche
közterület jellege
type of public area
(street, square, etc.)
Art der öffentlichen Fläche
(Straße, Platz, usw.)
hsz.
Nr.
Haus Nr.
épület
Bldg.
Gebäude
lépcsőház
staircase
Treppenhaus/Stiege
emelet
floor
Geschoß/
Stockwerk
ajtó
door
Tür Nr.
Kijelentem, hogy megfelelő ismeretekkel rendelkezem azt a nyelvet illetően, amelyen elolvastam, értelmeztem és kitöltöttem a
nyilatkozatot.
I declare that I possess appropriate knowledge of the language in which I have read, interpreted and filled the statement.
Ich erkläre hiermit, dass ich über entsprechende Kenntnisse derjenigen Sprache verfüge, in der ich die Erklärung durchgelesen,
interpretiert und ausgefüllt habe.
Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozat eltérő értelmezésével kapcsolatos vita esetén a magyar változat az irányadó.
I acknowledge that in case of any dispute concerning divergent interpretations of this statement the Hungarian version shall prevail.
Mir ist bekannt, dass bei eventuellen Streitfragen über die unterschiedliche Auslegung der vorliegenden Erklärung der
ungarische Wortlaut maßgebend ist.
Nyilatkozó aláírása
Signature of the person making the statement
Unterschrift des Erklärenden
C) Adatmódosító személy aláírása
Signature of the person modifying data
Unterschrift der Datenänderung vornehmenden Person
helység
place
Ort
év
year
Jahr
hónap
month
Monat
nap
day
Tag
Aláírás
Signature
Unterschrift
D) Tanúk nyilatkozata (postai úton történő benyújtás esetén)
Statement of witnesses (in case of submission by post)
Erklärung der Zeugen (bei der Einreichung per Post)
Név/name/Name:
Lakcím/address/Adresse:
A nyilatkozatot tevő előttünk, mint tanúk előtt írta alá a jelentős önkorlátozó nyilatkozatot / a nyilatkozatot tevő az aláírását sajátjaként
ismerte el.
Kijelentem, hogy megfelelő ismeretekkel rendelkezem azt a nyelvet illetően, amelyen elolvastam, értelmeztem és kitöltöttem
a D) blokkot.
I declare that I possess appropriate knowledge of the language in which I have read, interpreted and filled Section D).
Ich erkläre hiermit, dass ich über entsprechende Kenntnisse derjenigen Sprache verfüge, in der ich den Block D) durchgelesen,
interpretiert und ausgefüllt habe.
Tudomásul veszem, hogy a D) blokk eltérő értelmezésével kapcsolatos vita esetén a magyar változat az irányadó.
I acknowledge that in case of any dispute concerning divergent interpretations of Section D) the Hungarian version shall prevail.
Mir ist bekannt, dass bei eventuellen Streitfragen über die unterschiedliche Auslegung des Blockes D) der ungarische
Wortlaut maßgebend ist.
I affirm that the person making the statement has signed the significant self-restriction statement in the presence of us as
witnesses/has declared the signature as its own in the presence of us as witnesses.
Wir, die unterzeichnenden und gleichzeitig anwesenden Zeugen bestätigen hiermit, dass der Erklärende die signifikante
Selbstbeschränkungs-Erklärung vor uns eigenhändig unterzeichnet hat/der Erklärende seine Unterschrift vor uns als seine eigene
anerkannt hat.
Tanú 1./Witness 1/Zeuge 1. Tanú 2./Witness 2/Zeuge 2.
Aláírás/signature/Unterschrift:
helység
place
Ort
év
year
Jahr
hónap
month
Monat
nap
day
Tag
helység
place
Ort
év
year
Jahr
hónap
month
Monat
nap
day
Tag
2 0
2 0 2 0
E) Hivatal tölti ki!
Reserved for the authority!
Nur vom Amt auszufüllen!
A személyesen megjelent nyilatkozó személyazonosságát és az A) blokkban feltüntetett adatok valódiságát megvizsgáltam.
The identity of the person making the statement in person at the authority and the authenticity of the data listed in Section A)
have been examined.
Die Identität der persönlich erschienenen Person und die Richtigkeit der im Block A) angegebenen Daten wurden überprüft.
Ügyintéző aláírása
Signature of the administrator
Unterschrift des/der Beamten/Beamtin
Ön itt van: Home JÁTÉKOSVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ /zöld szám:80/205-352/